Share

Entreprisepodden

Advokatfirmaet Grette


Latest episode

 • 10. Rettsmekling i entreprisesaker med dommer Ole Kristen Øverberg

  50:00
  Tall fra Domstoladministrasjonen viser at rettsmekling som satsingsområde fungerer. Av alle tvistesaker som er egnet for mekling, er forliksprosenten svært høy – opp mot 80 %. - Litt røft kan man nesten si at ved en godt gjennomført prosess fra alle som er involvert har man kanskje opp mot 90 prosent sjanse for å lykkes, sier Øverberg til Entreprisepodden. I denne episoden lærer du mer om hva som kjennetegner en god mekling og vi gir i tillegg eksempler på entreprisesaker som har funnet sin løsning slik. Vi snakker også om store hovedforhandlinger, vanskelige analyser og prosessrisiko.

More episodes

View all episodes

 • Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland om suksessformelen

  45:40
  I årets «påskeepisode» møter vi Ingrid Dahl Hovland – Vegdirektør i Statens vegvesen. Hun kommer fra stillingen som administrerende direktør i Nye Veier AS. Hovland inspirerer oss med sitt lederskap og merk at Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) ble lagt fram samme dag som episoden ble spilt inn. Hør Hovland argumentere for fordelene av å ha lange strekninger å jobbe med, å tenke helhetlig og langsiktig. I tillegg hennes betraktninger om Norge i et nordisk perspektiv: - I Sverige har de for eksempel vært flinke til å bygge ut for industrien, sier hun.
 • 8. Den viktige rådgiveren med Grete Aspelund, adm. dir. Sweco

  50:07
  Hvor bevisst er du på klimaavtrykket ditt? I denne episoden får du unik kunnskap om to tydelige trender for 2021 og om fremtidens byer i et miljøperspektiv. - Vi har satt oss som ambisjon at vi skal bli klimanøytrale innen 2040, som konsern. I Norge skal vi redusere våre klimautslipp i Sweco med over 55 % innen 2030 og ifølge våre beregninger skal vi nå dette i ganske god tid innen det målet, sier Grete Aspelund. Hun er administrerende direktør i Sweco og leder av Abelia.
 • 7. Entreprenørene med Julie Brodtkorb

  56:23
  I denne episode av Entreprisepodden med Jørgen og Madeleine møter du lederen av Maskinentreprenørenes forbund. Julie Brodtkorb er en tydelig stemme i bransjen med mange saker på agendaen. Hør blant annet Brodtkorbs synspunkter om MVA-reglene – som innebærer at entreprenøren må oppkreve og innbetale merverdiavgift til staten selv om byggherren (eller hovedentreprenøren) ikke betaler. «Vi synes det er spesielt – særlig i et land som Norge – at staten bruker entreprenørene som en bank. For det er det de gjør», sier Brodtkorb. Hun peker også på utviklingen i størrelsen på kontraktene. «Vi bør gå inn og se på om det er riktig at entreprenøren skal ha den samme risikoen nå som kontraktene er blitt så store», sier MEF-lederen.
 • Grettes Entrepriseforum 2020 - Store kontrakter

  59:39
  Spesialepisode! Knut Kaasen (UiO) gir råd om god styring av store prosjekter, Siw Linderud (EBA) advarer mot å konkurrere på uavklarte grunnforhold og Harald Nikolaisen (Statsbygg) minner om hvem vi bygger for, altså brukerne. Jørgen og Madeleine spør: Hva er en stor kontrakt? Svarene hører du i denne utgaven av Entreprisepodden.
 • Klima og miljø med AF Gruppen AS og Boligbygg Oslo KF

  49:51
  I denne episoden av Entreprisepodden møter vi to av Norges største aktører innen sine felt. - Morgendagens vinnere satser sirkulert, sier Eirik Wraal, Konserndirektør for Energi og Miljø i AF. Wraal gjester vårt studio sammen med Gard Skoe Fredriksen, Klima- og miljørådgiver i Boligbygg Oslo. Hør deres forventninger til fremtidens satsing på klima og miljø i bygg og anlegg her!
 • 4. Liv Kari Skudal Hansteen (RIF) om samferdsel og de store kontraktene

  43:53
   - Samspill for meg handler om å ha felles mål. Samspill er også et svar på kompleksiteten i de større kontraktene. Det er ikke én som kan løse alt alene, sier Hansteen til Entreprisepodden. Hun er en av de tydeligste stemmene i den norske rådgiverbransjen. Hansteen leder Rådgivende ingeniørers forening som representerer mer enn 12.000 ansatte rådgivere og omsetter for 15 milliarder i året. Her får du også nyttige råd fra hennes internasjonale erfaring.