En Svensk Tiger: En podcast om modernhistoria.

Share

Hitler måste dö! Två tyskars väg mot mordförsöket 1944

Season 1, Ep. 36

Den 20 juli 1944 exploderar en bomb i det nazityska högkvarteret i Ostpreussen. Explosionen är ett sedan lång tid planerat mordförsök mot Nazitysklands ledare Adolf Hitler, som – trots förödelsen – undkommer med livet i behåll. Vi diskuterar två tyska människors väg mot attentatet: Den lutherske teologen Dietrich Bonhoeffer samt politikern, borgmästaren och industrimannen Carl Goerdeler, tilltänkt ny ”Führer” efter mordet på Hitler. Hur blev de antinazister i en nazistisk stat? Hur nådde de fram till beslutet att Hitler måste dö? När är ett mord moraliskt försvarbart? Henrik Arnstad och Ola Larsmo diskuterar etikens svåraste fråga; när är det nödvändigt att döda?

More Episodes