Share

Kokemuksia etäopetuksen käynnistämisestä


Latest episode

 • Titi Tamminen - verkostojen rakennusmestari

  20:12
  Titi Tamminen rakensi 20-vuoden ajan Suomen eOppimiskeskuksen verkostoja ja toimi myös edelläkävijänä verkostojen virtuaalifasilitaattorina. Tässä podcastissa kuulemme Titin ajatuksia verkostotoimijana.

More episodes

View all episodes

 • 26. Oli ihana tavata oppilaat vielä ennen kesälomaa!

  17:19
  Krista Kaihovirta oli onnellinen siitä, että viimeiset koulupäivät menivät iloisissa merkeissä yhdessä. Etäopetusjakso onnistui hyvin, koska oma kunta tarjoaa siihen hyvät puitteet ja opettajat saavat tukea ja koulutusta. Opettajakollegat ovat olleet erittäin hyvänä tukena. Yllättävää oli se, miten rankkaa etätyöskentely oli.
 • 27. Ajanhallintaa voisi vielä opetella

  12:05
  Yhdeksännelle luokalle siirtyvä Kosmo toteaa, että etäopetusjakso onnistui oikein hyvin. Omaa ajankäyttöä olisi vähän opittava vielä säätelemään. Projektityyppiset tehtävät olivat aika rankkoja. Kielten opiskelussa välillä tuli vähän ikävä luokkaopetusta.
 • 28. Etäopiskelu olikin yllättävän helppoa

  07:40
  Viidesluokkalainen Hilma selvisi hyvin etäopetusjaksosta. Hänestä oli helpompaa opiskella kotona kaikessa rauhassa. Koulukavereita olisi vähän ikävä ja myös koulupäivien antamaa täsmällistä rytmiä. Hän toivoisi, että jatkossakin hyödynnettäisiin normaaliopetuksessakin paljon tietokoneita, koska nyt on hankittu hyvät digitaidot. Haastattelijana Leena Vainio
 • 25. Vähäiset digitaidot ovat tuoneet haasteita

  20:34
  Tuntiopettaja Jan Hokkanen Vantaan Osaamiskeskuksesta opettaa maahanmuuttajille suomea. Hän on rohkeasti hypännyt aivan tuntemattomaan maailmaan eli etäopetukseen. Hankaluuksia on aiheuttanut opiskelijoiden huonot digitaidot ja heikko kielitaito. Mutta runsailla kuvilla, yksinkertaisilla teksteillä ja sinnikkäällä opastuksella on päästy eteenpäin. Ja tietysti on tarvittu henkilökohtaista ohjausta ja pysyvää yhteyksien ylläpitoa. Puhelin on ollut tärkein työväline. Tärkeäksi on myös osoittautunut pelisäännöt ja päivärutiinit. Jan on ottanut käyttöön Wordpress alustan, minne hän koonnut samaan paikkaan kaikki tehtävät ja materiaalit. Tämän menetelmän hän on kokenut niin toimivaksi, että jatkaa ohjelmiston käyttöä jatkossakin, kun päästään taas lähiopetukseen.Haastattelijana Leena Vainio
 • 24. Verkko-opetus ja -opiskelu sujuvat luontevasti

  16:18
  Verkko-opetus ja -opiskelu sujuvat luontevastiVerkkokoulutusvastaava Lauri Kivelä Suomen yrittäjäopistosta vastaa organisaationsa verkko-opetuksen infrasta ja kehittämisestä. Korona ei ole tuonut varsinaisesti mitään muutoksia opiston toimintatapoihin, nyt vain viimeisetkin lähiopetukset on siirretty verkkoon. Ja se ei ole tuottanut vaikeuksia, koska opettajilla ja opiskelijoilla on jo kokemusta verkko-opetuksesta ja -opiskelusta. Järjestelmä ja toimintatavat on pyritty rakentamaan niin yksinkertaiseksi, että kaikki opiskelijat pääsevät helposti kiinni opintoihin. Toimivaa järjestelmää kehitetään koko ajan edelleen. Opettajista koottu kehittäjätiimi testailee uusia ohjelmistoja ja menetelmiä ja uusia tuulia etsitään niin kotimaasta kuin ulkomailta. Opiskelijoiden ja opettajien tarpeet ovat kehittämisen lähtökohtana. 
 • 23. Etävalmennus toimii hyvin

  22:20
  Etävalmennus toimii hyvinValmentaja Riittamaija Pulli Vantaan Osaamiskeskuksesta on opiskellut etävalmennuksen keinot viimeisen kahden kuukauden aikana. Maahanmuuttajien valmennusta tapahtuu yleensä kasvokkain. Nyt valmennukset tehdään hyvin asiakaslähtöisesti puhelimen kautta keskustellen ja räätälöidyin pohdintatehtävin. Riittamaija on huomannut, että puhelinvalmennukset onnistuvat hyvin, joskus jopa paremmin kuin kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset. Puhelimen kautta päästään rauhalliseen ohjaustilanteeseen. Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi järjestetään yhteisiä webinaareja, joihin voi kookoontua suurempi joukko kuulemaan opastusta työmahdollisuuksista ja opiskelupaikoista. Valmentajille tämä poikkeustila on ollut oiva tilanne oppia etäohjausmenetelmiä. Tilanteessa on myös huomattu, että maahanmuuttajilla on hyvin vaihtelevat digitaidot. Olisi järjestettävä testejä, missä selvitetään digitaidot ja jonkun olisi myös huolehdittava, että jokaiselle tarjotaan mahdollisuus opiskella digitaidot, joila pärjää meidän yhteiskunnassa.Haastattelijana Leena Vainio