Teknologioptimistene

del

HVORDAN LYKKES MED SMIDIG UTVIKLING I EN BRANSJE MED TUNGT FOTFESTE INNEN FOSSEFALLSMETODEN

Ep. 34

Den 22. november 2022 samlet den kommersielle delen av Europower 215 teknologioptimister i energibransjen for erfaringsoverføring og læring på TEKNOLOGIOPTIMISTENE - ENERGIBRANSJENS IT-KONFERANSE.  Debattleder: Chul Christian Aamodt, Europower


Konferansen ble sponset av Agder Energi Fleksibilitet, Cognite, Digin, DNV, Elhub, Elvia, Embriq, Itera, Kongsberg Digital, Lede, Nettalliansen, Nodes, Statnett og Volue.

Flere episoder