Teknologioptimistene

del

Strømmarkedet på tre minutter