Dumma Människor

Share

REPRIS: Syskonkärlek!

Idag är det internationella familjedagen och det firar vi genom att reprisera ett avsnitt om syskon. Var i syskonskaran man hamnar påverkar oss faktiskt mindre än vad man skulle kunna tro. Men att ha syskon kan trots det påverka vilka vi blir som personer, exempelvis förbättra den empatiska förmågan och också öka risken för substansmissbruk.


mail: dummamanniskor@gmail.com

redigering: Peter Malmqvist

producent: Clara Wallin