Share

cover art for اپیزود چهل و نهم: مورد عجیب مائو زدانگ - قسمت دوم

پادکست دو میم | DoMim Podcast

اپیزود چهل و نهم: مورد عجیب مائو زدانگ - قسمت دوم

Season 1, Ep. 49

هفته گذشته براتون از پروسه به قدرت رسیدن مائو زدانگ گفتم

مائو که اولش یه کمونیست مردد بود، ذره ذره این ایدئولوژی رو به جون خرید و نسخه خودش رو که بر محوریت دهقانا توسعه پیدا کرده بود، ارائه کرد

با استفاده از ارتش دهقاناش هم تونست که حزب ناسیونالیست کومینتانگ رو در هم بشکنه و چین رو بگیره

این هفته براتون از رابطه پرتنش مائو با اتحاد جماهیر شوروی، «یک گام بزرگ به جلو»ی شکست خورده‌ش و انقلاب فرهنگی پرولتاریا میگم

اون مسیر رو به جلوی پیشرفتی که ازش حرف میزد رو اجساد چینی‌ها ساخت

 
حمایت مالی دلبخواهی از پادکست

وبلاگ پادکست

کانال تلگرام پادکست دو میم

اینستاگرام پادکست دو میم

اکانت توییتر پادکست دو میم

More episodes

View all episodes

 • 55. اپیزود پنجاه و پنجم: چوسان: قسمت دوم؛ کیم ایل سونگ - بخش دوم

  33:43
  این اپیزود پنجاه و پنجم از پادکست دو میم‌ه که در تیر ماه سال 1403 خورشیدی منتشر میشه و اپیزود دوم از مجموعه نه قسمتی در مورد کره شمالی‌هتوی این اپیزود براتون از تبدیل کیم ایل سونگ از یه رهبر دست نشانده که توسط اتحاد جماهیر شوروی منصوب شده بود تا تبدیلش به یه دیکتاتور تمام عیار میگم و از اینکه در این راه صدها هزار از مردم خودش رو کشتاز این هم براتون میگه که چه جوری به تنها دیکتاتور کمونیستی تبدیل شد که یه سلسله خانوادگی رو ایجاد کرد؛اون قدرتش رو به پسرش، کیم جانگ ایل سپردحمایت مالی دلبخواهی از پادکستوبلاگ پادکستکانال تلگرام پادکست دو میماینستاگرام پادکست دو میماکانت توییتر پادکست دو میم
 • 54. اپیزود پنجاه و چهارم: چوسان: قسمت اول؛ کیم ایل سونگ - بخش اول

  34:35
  این اپیزود پنجاه و چهارم از پادکست دو میم‌ه که در تیر ماه سال 1403 خورشیدی منتشر میشه طی پنج ماه آینده در نه اپیزود از خاندان کیم کره شمالی براتون میگمتنها سلسله اجدادی دیکتاتوری در تاریخ مدرنهمه دیکتاتورهایی که تا الان براتون تعریف کردم، بالاخره در نهایت سقوط کردناما بعد نزدیک به هشتاد سال خاندان کیم هنوز در راس قدرتنسوال اینه که چرا؟چی باعث میشه که این رژیم این همه از بقیه دیکتاتوری‌ها متفاوت باشه؟حمایت مالی دلبخواهی از پادکستوبلاگ پادکستکانال تلگرام پادکست دو میماینستاگرام پادکست دو میماکانت توییتر پادکست دو میم
 • توجه توجه: پیش به سوی چوسان!

  01:20
  توجه توجه، البته کمی توجهقراره بریم کره شمالی البته که با شرایطی!حمایت مالی دلبخواهی از پادکستوبلاگ پادکستکانال تلگرام پادکست دو میماینستاگرام پادکست دو میماکانت توییتر پادکست دو میم
 • 53. اپیزود پنجاه و سوم: باگت خونین - قسمت دوم

  37:20
  این اپیزود پنجاه و سوم از پادکست دو میم‌ه که در خرداد ماه سال 1403 خورشیدی منتشر میشهدر طی نیمه اول قرن بیستم مائو زدانگ و پل پت، از روی یک موج احساسات ضد امپریالیستی و ضد مستعمره‌‎داری، به قدرت رسیدناما وقتی به قدرت رسیدن، تلاششون برای ساختن بهشت کمونیستی منجر به مرگ، ویرانی و وحشت شد.           در ادامه سفر در زندگی دیکتاتورهای آسیایی از هفته پیش سراغ، پل پوت، دیکتاتور بی‎‌رحم کامبوج رفتیم و این دومین و آخرین قسمت از این داستانههفته پیش براتون از به قدرت رسیدن پل پوت از یک معلم ساده مدرسه و انقلابی مارکسیست مخفی به رهبر کامبوج کمونیست گفتماین هفته براتون تعریف می‌کنم که چطور، کامبوج رو به یک کشوری که همه برده بودن بدل کرد و چطور با سیاست‌هایی که به کشورش تحمیل کرد، اون رو با خاک یکسان کرداین شما و این سفر بیمارگونه قدرت طلبی پل پوت!حمایت مالی دلبخواهی از پادکستوبلاگ پادکستکانال تلگرام پادکست دو میماینستاگرام پادکست دو میماکانت توییتر پادکست دو میم
 • 52. اپیزود پنجاه و دوم: باگت خونین - قسمت اول

  43:12
   این اپیزود پنجاه و دوم از پادکست دو میم‌ه که در خرداد ماه سال 1403 خورشیدی منتشر میشهدر طی نیمه اول قرن بیستم مائو زدانگ و پل پت، از روی یک موج احساسات ضد امپریالیستی و ضد مستعمره‌‎داری، به قدرت رسیدناما وقتی به قدرت رسیدن، تلاششون برای ساختن بهشت کمونیستی منجر به مرگ، ویرانی و وحشت شد.در طی دو قسمت آینده، با هم نگاهی می‌ندازیم به دیکتاتور کامبوج: پل پترهبر مرموز خمرهای سرخ کمونیست که رژیمش، یک چهارم مردم کامبوج رو کشتتوی این قسمت براتون تعریف می‌کنم که اون چطور از پسر یه کشاورز ثروتمند به رهبر شورشیان ضد سلطنت تبدیل شد حمایت مالی دلبخواهی از پادکستوبلاگ پادکستکانال تلگرام پادکست دو میماینستاگرام پادکست دو میماکانت توییتر پادکست دو میم
 • 51. اپیزود پنجاه و یکم: دیکتاتورِ جهانگرد - قسمت دوم

  34:45
  این قسمت، دومین و آخرین قسمت از ماجرای هو شی مین‌ههفته قبل براتون از تلاشش برای استقلال ویتنام گفتم و از اینکه چطور کشورهای غربی دست رد به سینه‌ش زدن و مجموعه این عوامل اون رو به مسیر کمونیزم کشوندهو بعد از دهه‌ها مبارزه، از طریق جنگ با فرانسه، کشورش رو در مسیر پیروزی قرار داداین هفته براتون از دوران زمامداری‌ش به عنوان رهبر ویتنام شمالی میگم و اینکه چطور از کشورش در مقابل یکی از ابرقدرت‌های نظامی دفاع کرداز دکترین هو شی مین از مارکسیزم-لنینزم هم میگماون بخش‌هایی رو که بیشترین نفع رو برای بلندپروازی‌های سیاسی‌ش داشت رو انتخاب کرد: آزادی و خودمختاری کشورش به هر قیمتی!برای همین مستقیم میریم به ویتنام شمالی حمایت مالی دلبخواهی از پادکستوبلاگ پادکستکانال تلگرام پادکست دو میماینستاگرام پادکست دو میماکانت توییتر پادکست دو میم
 • 50. اپیزود پنجاهم: دیکتاتورِ جهانگرد - قسمت اول

  35:31
  این اپیزود پنجاهم از پادکست دو میم‌ه که در اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی منتشر میشهبعد از مائو زدانگ، قرار بود به سراغ پل پت برم اما به نظرم اومد که صحبت در مورد هو شی مین می‌تونه زمینه رو برای شناخت پل پت بیشتر آماده کنهاین هفته براتون از ابتدای راه و زندگی سیاسی هوشی مین میگممردی که سالها برای زدودن شیطان امپریالیست مشقت کشید و چطور زمانی که مترصد زمان مناسب برای نجات ویتنامی‌ها از چنگال فرانسوی‌ها بود، زمانش رو سپری می‌کردهفته آینده هم براتون از حکومت هوشی مین به عنوان رهبر ویتنام شمالی میگمو اینکه چطور از کشورش در مقابل دو ابرقدرت نظامی دنیا، نجات داددر مورد دکترین منحصر بفردش از مارکسیزم-لنینیزم هم میگمچیزی که خواهان آزادی و استقلال برای کشورش، به هر قیمتی بوداینم بگم که هوشی مین، نام‌های مستعار زیادی در طول زندگی‌ش داشته ولی بجز مقدمه این اپیزود، در طول این دو قسمت به عنوان هوشی مین ازش یاد میشهخوب دیگه شیرجه بزنیم به هندوچین فرانسه!و قبلش بگم که این اپیزود و اپیزود بعدی عینا از پادکست انگلیسی زبان Dictators یا دیکتاتورها از مجموعه پادکست‌های کمپانی Parcast نقل می‌شود. در این اپیزود در کنار تاریخ‌های میلادی، معادل اتفاقات مهم در تاریخ ایران رو هم ذکر می‌کنم که برای شنوندگان ملموس‌تر بشه، جدای از این مورد اگر باز هم جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم، حتما قبلش اعلام می‌کنم.من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم ولی نظرم اینه که این قصه، اصلا مناسب بچه‌ها نیست.حمایت مالی دلبخواهی از پادکستوبلاگ پادکستکانال تلگرام پادکست دو میماینستاگرام پادکست دو میماکانت توییتر پادکست دو میم
 • 48. اپیزود چهل و هشتم: مورد عجیب مائو زدانگ - قسمت اول

  45:15
  در دسامبر 1922 میلادی، ولادمیر لنین، ژورف استالین و لیان تراتسکی،  اولین کشور سوسیالیست یعنی شوروری رو تاسیس کردنهدف اونا، این بود که اول روسیه و بعد دنیای کاپیتالیزم رو تغییر بدندر دنیای اونا نه تنها آدما صاحب ابزار تولید بودن، بلکه در یه جامعه بدون طبقه، بدون پول و بدون دولت زندگی می‌کردناسم این سیستم، کمونیزم بودبرای رسیدن بهش، لنین، استالین و تراتسکی  نقشه راه که فیلسوف آلمانی کارل مارکس داده بود، پیروی می‌کردناون در آثارش شرح داده بود که چطور میشه از کاپیتالیزم به کمونیزم رسیداین روش به مارکسیزم موسوم بوداما در طی زمان فیلسوف‌های سیاسی و اقتصادی دیگه، مارکسیزم رو توسعه دادندر شوروی، مارکزیسم-لنینیزم با تکیه بر پرولتاریای شهری، ایدئولوژی رسمی شدو همین که مارکسیزم در دنیا گسترش پیدا می‌کرد، مارکسیست‌های آسیایی، نسخه خودشون از مارکسیزم-لنینیزم رو توسعه دادنبجای اینکه پرولتاریای شهری، انقلاب رو رهبری کنه، مارکسیزم آسیایی باور داشت که این جنگ، جنگ کشاورز روستایی‌هوقتی مائوزدانگ و پل پت، کنترل چین و کامبوج رو در میانه قرن بیستم، به دست گرفتن، بسیاری از کمونیست‌ها امید داشتن که شاهد تشکیل آرمان‌شهری باشن که قدرت رو در دستان مردم قرار میدهبجاش، چیزی که نصیب مردم شد، دیکتاتوری‌های ظالمانه‌ای بود که منجر به قحطی، استبداد فرهنگی و سیاسی و قتل عام شداین هفته به سراغ رییس مائو زدانگ میرمیک ضد امپریالیست قسم خورده که در پس دهه‌ها جنگ داخلی چین به قدرت رسید و بعدش نسخه خودش از مارکیزم-لنیتیزم یعنی مائوییزم رو پیاده کرد...حمایت مالی دلبخواهی از پادکستوبلاگ پادکستکانال تلگرام پادکست دو میماینستاگرام پادکست دو میماکانت توییتر پادکست دو میم