DigiUnity

del

Den digitale sirkulærøkonomien

Season 1, Ep. 1

Når sirkulærøkonomi og digitalisering møtes oppstår det nye muligheter. Hvordan utnytte avfallsressurser bedre for miljø- og klimahensyn, og samtidig oppnå ny verdiskaping gjennom ny kunnskap og innovasjon. Dette krever at folk snakker sammen på tvers av bransjer og gamle skillelinjer. I denne podcasten får du eksempler fra Avfall Norge til hvordan avfalls- og gjenvinningsbransjen tar i bruk digitale teknologier for å gjøre kundeopplevelsen bedre og høyne kvaliteten på resirkulerte materialer,- og hvilke muligheter man ser fremover for bransjen.