DGPtalk: Obiektywnie o biznesie

Share

Anna Tarnawa: Polacy mają inicjatywę do samoorganizowania się i chęci do pracy na swoim

Ep. 271

Raport o stanie MSP

– W Raporcie o stanie małych i średnich przedsiębiorstw przytaczamy dane, z których wybieramy wskaźniki najtrafniej oddające obraz przedsiębiorczości. Dlatego skupiamy się na przedsiębiorstwach aktywnych. Sprawdzając według rejestru regon mowa jest o 4 mln przedsiębiorstw, my promujemy inną formułę według, której mamy 2,3 mln. Są to przedsiębiorstwa aktywne, a wśród nich prawie 99% są to firmy z sektora MSP. Sektor MSP odpowiada za znaczną część PKB, co druga złotówka jest wytwarzana przez ten sektor. Odpowiada także za znaczną część miejsc pracy, na 10 mln miejsc pracy, prawie 7 mln to jest MSP – mówi Anna Tarnawa, kierująca pracami Sekcji Badań i Strategii w Departamencie Analiz i Strategii PARP.

More Episodes