DGPtalk: Obiektywnie o biznesie

Share

Michał Bryda-Przybyszewski: Niestety dalej często dochodzi do wyzysku, eksploatacji globalnego południa

Ep. 303

Co to jest fair trade?


– Fair trade tłumaczymy jako sprawiedliwy handel i to pojęcie dotyczy ruchu, oddolnego, społecznego, ale także biznesowego, w którym staramy się współpracować z rolnikami i pracownikami na globalnym południu, tak aby te relacje były partnerskie, wszystkie strony były odpowiednio traktowane. Mówiąc wprost, żeby rolnicy z globalnego południa otrzymywali uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę – mówi Michał Bryda-Przybyszewski.

More Episodes