DGPtalk: Obiektywnie o biznesie

Share

Michał Polak: W tym roku w portfelu studenta znajdziemy mniej

Ep. 284

Portfel Studenta 2022


– Od kilku lat staramy się przyglądać sytuacji finansowej studentów, ale nie tylko, zwracamy także uwagę na sytuację demograficzno-statystyczną. Pewne tendencje, pewne zmiany się zarysowują. Dane, które przedstawiamy dotyczą zakończonego roku akademickiego, dane tegoroczne będziemy mieli za kilka miesięcy i wtedy będziemy mogli je sprawdzić i porównać. Możemy założyć, że 1 października studia rozpocznie milion dwieście tysięcy studentów. Jest to liczba, która od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie i jest to liczba znacząco niższa od szczytu, który przypadał w okolicach 2005 roku, kiedy tych osób studiujących w murach polskich uczelni było blisko 2 miliony – mówi Michał Polak.

More Episodes