Share

Dette hadde jeg ikke fått til alene


Latest episode

 • 10. Folkestemmen: Innbyggerdrevet utvikling i Larvik kommune

  18:48
  Visste du at den anerkjente arkitektkonkurransen Europan 17 har lansert fem spektakulære tomter i Norge? Alle tomtene har til felles at de er spektakulære og utfordrende å jobbe med. Larvik kommune har tatt et interessant grep for å få frem innbyggerne sine anbefalinger om utviklingen av tomten de deltar med. Et folkepanel kalt Folkestemmen, med et representativt tilfeldig utvalg av Larviks innbyggere har over flere samlinger diskutert muligheter og utfordringer, for så lande på et sett med anbefalinger. Anbefalingene forteller arkitektene om hvilke behov, kvaliteter og muligheter de bør ta hensyn til for å utvikle tomten til et sted som skaper stolthet og glede for innbyggerne i Larvik. Hvordan har det gått? Er dette en god måte å inkludere innbyggere på? Vi snakker med Hanne Øyen Herland i Larvik kommune om hvordan de har opplevd prosessen. Folkestemmen er ledet av SoCentral i samarbeid med Larvik kommune, og vil spille en viktig rolle i arkitektkonkurransen, hvor arkitekter og studenter under 40 år fra hele Europa vil delta.Om du vil vite mer om hva et folkepanel er anbefaler vi å høre på forrige episode først: "Demokratisk innovasjon: Hva er et folkepanel? Kan det gjøre demokratiet bedre?"

More episodes

View all episodes

 • 9. Demokratisk innovasjon: Hva er et folkepanel? Kan det gjøre demokratiet bedre?

  22:54
  De mest engasjerte og de mest irriterte. Det er ofte de vi får høre fra når staten eller kommunen ber om innspill på politikk de skal utforme. Hvordan kan vi få med oss alle andre? De som har en mening, men ikke vet at de kan komme med innspill eller har tid til å engasjere seg i politikken. Folkepanel er en metode for å nå disse. I denne episoden snakker vi med Marie Harbo Dahle i SoCentral og Arild Ohren som er forsker ved NTNU. Marie har gjennomført en rekke folkepaneler og Arild skriver en doktorgrad om folkepaneler og demokratisk innovasjon. Vi snakker om hva et folkepanel er, hvordan det gjennomføres, hva det kan brukes til og hvem som bør bruke det. SoCentral har en sterk ekspertise på demokratisk innovasjon, medbestemmelse og involvering. Vi er en profesjonell samarbeidspartner for alle faser av et folkepanel, og jobber ofte tett med en rekke norske og internasjonale samarbeidspartnere.Les mer på folkepanel.no 
 • 8. Gro Sandkjær Hanssen: Fremtidens nabolagshus i fortidens bygg

  29:22
  Mange hus står tomme og forfaller rundt om i landet, samtidig som behovet for åpne innendørs møteplasser er stort. Hvordan kan vi skape fremtidens nabolagshus i fortidens bygg? Og hva er egentlig et nabolagshus? Hvorfor trenger vi det? Vi snakker med statsviter og forsker Gro Sandkjær Hanssen for å gå dypere inn i dette. Gro sine forskningsmessige interesser er knyttet til medvirkning, samstyring og styringsutfordringer knyttet til byplanlegging. Hun leder nå prosjektet StrategicHousing som ser på hvordan kommuner kan skape mer inkluderende lokale boligmarkeder. Mellom 2016-2019 ledet hun DEMOSSPACE som jobber med hvordan man kan sikre inkluderende urbane offentlige rom.
 • 7. Oskar Blakstad: Folk som ikke har “nok” problemer får ikke hjelp

  25:11
  Psykologen Oskar Blakstad ble sjokkert da han oppdaget at over halvparten av de som får henvisning fra fastlegen til psykolog ble avvist. Dette kombinert med hans interesse for teknologi satte i gang utviklingen av tjenesten Assistert selvhjelp, som nå når 75% av befolkningen.I denne episoden får vi høre mer om hvordan Oskar gikk fram for å utvikle denne tjenesten. Hvor starter man? Hvem må man jobbe med? Hvor vanskelig er det egentlig?
 • 6. Ida Skjerve: Alle innbyggere bør kunne være sjef i eget liv

  24:41
  Alle innbyggere bør kunne være sjef i eget liv. Det er målsetningen når Ida Skjerve går på jobb som fellesskaper i Nordre Follo kommune. Vi skal få høre mer om hvordan denne rollen fungerer og hvordan hun klarer å bruke ulike miljøer og nettverk rundt seg for å utvikle et best mulig tilbud til sine innbyggere. 
 • 5. Martin Eia-Revheim: Utviklingen av Sentralen og hvordan skape noe nytt

  30:41
  Hvordan utvikle noe som ikke finnes fra før av? Hvilken ende starter du i? Hvem skal du snakke med? Hvordan går du fram? Dette skal vi finne ut mer om når vi snakker med Martin Eia-Revheim om hvordan det var å utvikle Sentralen i Oslo.Martin er utdannet sosionom, men gjorde jobb ut av hobbyen sin musikk, og etablerte klubben “Blå” i Oslo. Han har også ledet Kongsberg Jazzfestival, kringkastingsorkesteret og startet i 2011 som hussjef på Sentralen.
 • 4. Ragnhild Slettner: Fra hardtarbeidende frivillig til proff sosial entreprenør

  32:00
  Da Norge stengte ned i mars 2020 måtte Ragnhild Slettner permittere de syriske og eritreiske flyktningene hun hadde skaffet jobb til gjennom Mestringsguiden. Alt annet enn enkle beskjeder å gi for en sosial entreprenør som blør for drakta. Nå er det ting som tyder på at Ragnhild sin drøm om å gi jobb til flyktninger som ikke har kommet seg inn på arbeidsmarkedet vil realiseres. Dette i enda større skala enn det hun tidligere har turt å håpe på.Mestringsguiden drives av Ragnhild og gir flyktninger hjelp til selvhjelp i bosettingsfasen. De setter starthjelp i system og bidrar til mestring, raskere inkludering og at flyktningene raskere kommer ut i lønnet arbeid.