Det Mörka Psyket

Share

57. Heder - Del 1 av 2

Season 6

Vad är hedersnormer? Och hur särskiljer man hedersvåld från exempelvis partnervåld?

Vi träffar Dilek Baladiz, verksamhetschef för Origo samt Poya Ashna, kurator på Origo för att prata mer om den här problematiken.


Producerad av Novel Studios.


Kontakt: morkapsyket@novelstudios.se


Mer info: www.detmorkapsyket.se och www.novelstudios.se