Det Mörka Psyket

Share

48. Trauma och PTSD - Del 2 av 2

Season 5

Hur ser behandling av PTSD ut? Och finns det några särskilda egenskaper som skyddar mot att utveckla PTSD efter en traumatisk händelse?

Vi träffar psykologen Christina Fishler för att prata mer om detta.


Producerad av Novel Studios. 

Kontakt: morkapsyket@novelstudios.se 

Mer info: www.detmorkapsyket.se och www.novelstudios.se