Det Mörka Psyket

Share

47. Trauma och PTSD - Del 1 av 2

Season 5

Vad är ett trauma? Och vilka konsekvenser kan upprepade trauman få? Vi träffar psykologen Christina Fishler för att prata mer om hur man kan reagera i en traumatisk situation.


Producerad av Novel Studios.

Kontakt: morkapsyket@novelstudios.se

Mer info: www.detmorkapsyket.se och www.novelstudios.se