Det Mörka Psyket

Share

45. Polisförhandling i kris - Del 2 av 2

Season 5

Hur fungerar en polisförhandling i praktiken? Vilka typer av ärenden kallas en förhandlare till och finns det några ärenden som är särskilt utmanande? Vi träffar polisen och förhandlaren Ulrika. Vi hör också fortsättningen från den före detta polisen om händelsen som påverkade polisväsendets sätt att arbeta på.


Producerad av Novel Studios.


Kontakt: morkapsyket@novelstudios.se


Mer info: www.detmorkapsyket.se och www.novelstudios.se