Det Mörka Psyket

Share

44. Polisförhandling i kris - Del 1 av 2

Season 5

Hur arbetar polisens förhandlare? Och vilka egenskaper krävs hos den som kallas till krissituationer? Vi träffar polisen och förhandlaren Ulrika. Vi hör också en före detta polis om en händelse som påverkade polisväsendets sätt att arbeta på.


Producerad av Novel Studios. 


Kontakt: morkapsyket@novelstudios.se 


Mer info: www.detmorkapsyket.se och www.novelstudios.se