Det Mörka Psyket

Share

32. Ätstörningar - Del 2 av 2

Season 4

Vilka missuppfattningar finns kring ätstörningar och vilka varningstecken ska du som närstående vara uppmärksam på? Vi träffar återigen Yvonne von Hausswolff-Juhlin, överläkare och docent, och fortsätter att lyssna till Anna Ovsiannikovs historia.


Tack till Yvonne von Hausswolff-Juhlin och Anna Ovsiannikov.

Producerad av Novel Studios. 

Kontakt: morkapsyket@novelstudios.se 

Mer info: www.detmorkapsyket.se och www.novelstudios.se

More Episodes