Det Mörka Psyket

Share

31. Ätstörningar - Del 1 av 2

Season 4

Vad ligger bakom en ätstörning? Och vilken hjälp finns att få? Vi träffar Yvonne von Hausswolff-Juhlin, överläkare och docent. Vi lyssnar också till Anna Ovsiannikovs historia om hur hon blev fri från sin sjukdom. 

Tack till Yvonne von Hausswolff-Juhlin och Anna Ovsiannikov.


Producerad av Novel Studios. 

Kontakt: morkapsyket@novelstudios.se 

Mer info: www.detmorkapsyket.se och www.novelstudios.se

More Episodes