Det Mörka Psyket

Share

22. Lagom olycklig

Season 3

Var går gränsen mellan friskt och sjukt? Och har psykiskt lidande en funktion? Vi träffar Christian Rück, överläkare och professor i psykiatri, för att prata om det verkligen stämmer att vi mår sämre idag jämfört med förr? 


Event på Clubhouse måndag den 26/4 klockan 12.00 - https://www.joinclubhouse.com/event/MEbB4vg2?fbclid=IwAR03E3Mfz23KZER0chRbhbzIrkgijOj0GpzT3xp3yERAWPsC3BIF8YiRe5c


Tack till Christian Rück.

Producerad av Novel Studios. Kontakt: morkapsyket@novelstudios.se 

Mer info: www.detmorkapsyket.se och www.novelstudios.se