Det Mörka Psyket

Share

12. Pedofili

Season 2

Vad är egentligen pedofili? Hur vanligt är det? Och går det att behandla? Vi träffar Christoffer Rahm, psykiatriker och forskare, för att prata mer om ett obekvämt men viktigt ämne. Tack till Christoffer Rahm. Producerad av Novel Studios. Kontakt: morkapsyket@novelstudios.se

Mer info: www.detmorkapsyket.se och www.novelstudios.se