Det Mörka Psyket

Share

11. Beroende - Slav under begär

Season 2

Beroende, en av vår tids största hälsorisker. Har vissa större benägenhet att fastna i beroende än andra? Och vad kan den som är närstående till någon med beroendesjukdom göra? Vi träffar överläkare och forskare Joar Guterstam, för att prata mer om vad som faktiskt händer i kroppen och hjärnan under påverkan av substanser. Tack till Melina och Joar Guterstam. Producerad av Novel Studios. Mer info: www.detmorkapsyket.se och www.novelstudios.se