Share

Det livslånga lärandets podd

Utbildning, Karriärbyte, Kompetensutveckling

Det livslånga lärandets podd handlar om utbildning på Yrkeshögskola och Vuxenutbildning. Podden spelas in av Yrkeshögskolan i Mölnlycke (YHiM) och kommer att behandla olika ämnen som berör eftergymnasial utbildning.