Share

cover art for S5 E38 – Får EU større plass i nyhetsbildet?

Det europeiske kvarter

S5 E38 – Får EU større plass i nyhetsbildet?

Season 5, Ep. 38

På Høyres landsmøte nå i mars var budskapet fra Erna Solberg tydelig: Norge må inn i EU. Som svar meldte Senterpartiet at de ruster seg for en ny EU-kamp. En ny debatt om norsk EU-medlemskap kan komme, men er det det som må til for at vi skal få grundigere diskusjoner og mer kunnskap om hva som rører seg i EU? Får EU større plass i nyhetsbildet?

Christina Kullmann Five, nisjeredaktør for EU/EØS hos Altinget.no, er gjest i denne episoden. Vi snakker om hva som rører seg i europapolitikken, hva vi burde få med oss, om medienes rolle i dette og om hvordan Altinget jobber med europapolitiske saker.

More episodes

View all episodes

 • 44. S6 E44 – Unionens tilstand 2023

  41:48
  Den 13. september holdt Ursula von der Leyen den årlige talen om unionens tilstand for Europaparlamentet i Strasbourg. Det er den siste State of the Union-talen hennes i denne perioden – kanskje den siste noensinne. Hva forteller talen oss om hvor EU står nå og hva veien videre er? Og gir den oss egentlig noen hint om hvorvidt vdL satser på en ny periode som kommisjonspresident?
 • 43. S6 E43 – Grønt lys for gass i Tyskland?

  33:16
  Spørsmålet om hva som skal regnes som bærekraftig energi har blitt heftig diskutert, både i EU og i medlemslandene, ikke minst i Tyskland. I denne episoden har vi besøk av Eirin Annette Becker, som i en fersk masteroppgave i europastudier har sett nærmere på hvordan partiene i den tyske trafikklysregjeringen har kommunisert bærekraft og EUs beslutning om å inkludere gass og kjernekraft i EUs taksonomi.Prisen for beste masteroppgave i europastudier er et samarbeid mellom EUs delegasjon til Norge og programmet for europastudier på NTNU.Nevnt i episoden:Strategic interpretations of sustainability – Eirin Annette Becker (2023): https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/3074177S4 E30 – Fra Paris til Trondheim: EU og bærekraftTyskerne: https://soundcloud.com/user-45639556/episode-136-politisk-oppdatering-bild-skandale
 • 42. S6 E42 – Europeisk forsvarspolitikk sett fra Norden

  32:22
  Sommeren 2022 skjedde det en reorientering i de nordiske EU-landenes forsvarspolitikk. Mens Finland og Sverige søkte NATO-medlemskap, stemte danskene for å oppheve sitt forbehold mot å delta i EUs felles forsvarspolitikk. Reorienteringen tyder på at både NATO og EUs forsvarspolitikk ble sett på som viktigere etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Men hvordan så innbyggerne i de tre landene på forsvarssamarbeidet i EU? Og hva kan forklare holdningene blant folk i de nordiske EU-landene?I denne episoden har vi besøk av Tuva Nesheim Flatebakken, vinner av EUs delegasjon til Norge og programmet for Europastudier på NTNU sin pris for beste bacheloroppgave 2023.Nevnt i episoden:Europeisk forsvarssamarbeid fra et nordisk perspektiv: En kvantitativ analyse av hva som driver den nordiske opinionens støtte til økt forsvarssamarbeid i EU - Tuva Nesheim Flatebakken (2023)S2 Episode 15: EUs utenriks- og sikkerhetspolitikkS5 Episode 39: EUs rolle i en ny verdensorden: USA
 • 41. S5 E41 – Fortellinger om EU

  34:16
  Gjennom hele sin historie har EU forsøkt å fortelle historier om seg selv, men disse endrer seg stadig. Fra fredsprosjekt til velferdsprosjekt til beskytteren av our European way of life. Hvorfor lager EU disse fortellingene om seg selv, hva er disse fortellingene og hvordan slår de an? Gjest i episoden er Pieter de Wilde, professor i statsvitenskap ved NTNU.Nevnt i episoden: Pieter de Wilde (2022): Peace, Prosperity and Protection: Narratives of Integration and the ‘Justification Jungle’ of Europe's Public Sphereshttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13456The Capital av Robert Menasse: Parlement (Amazon Prime)Brussel
 • 40. S5 E40 – Brexit: Hva skjedde egentlig?

  48:38
  Gjorde britene en stor tabbe da de gikk ut av EU? Det synes å være gjengs oppfatning i Europa. Stadig ny forskning peker på at Brexit har hatt en preventiv virkning på de som før har ønsket å gå ut av EU eller endre forholdet sitt til EU. Også her hjemme viser ja-siden til britenes erfaring med utmeldelsen som et argument for EU-medlemskap. Hva skjedde egentlig i etterkant av Brexit-avstemningen i 2016? Hvordan har britene innrettet seg i forholdet til EU, og hvilken betydning har det?Episodens gjest er Øivind Bratberg, førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.Les videre:Falmet fløyel i London - Øivind Bratberg (2022): https://cappelendamm.no/_falmet-floyel-i-london-oivind-bratberg-9788202745608Brexit – The Membership Crisis that Wasn’t? - spesialutgave av West European Politics: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402382.2023.2192083Three Years in Hell: The Brexit Chronicles - Fintan O'Toole (2020)
 • 39. S5 E39 – EUs rolle i en ny verdensorden: USA

  42:37
  Emmanuel Macron har vært på besøk i Kina, og uttalelser i forbindelse med besøket skaper debatt i Europa: Må EU i større grad løsrive seg fra USA for å oppfylle ambisjonene om å bli mer "strategisk autonom"?Vi tar en nærmere titt på EUs forhold til USA, hva det betyr for EU i dag og hvordan disse relasjonene også påvirker Norge. Gjest i episoden er Marianne Riddervold, professor i statsvitenskap og internasjonal politikk ved Høgskolen i Innlandet.Les videre:Transatlantic relations in times of uncertainty: crises and EU-US relations - Marianne Riddervold og Akasemi Newsome (2018): https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07036337.2018.1488839Norge må se det nye EU - Marianne Riddervold og Øyvind Svendsen: https://www.dagsavisen.no/debatt/2022/09/27/norge-ma-se-det-nye-eu/
 • 37. S5 E37 – Blir EU større? Landene i venterommet

  43:05
  Den 28. februar i fjor, fire dager etter Russlands angrep, søkte Ukraina om å få bli medlem i EU. Kort tid etter fulgte Moldova og Georgias søknader. Med det føyer de seg inn i rekken av land som banker på døra og vil inn. Hvor lenge må de belage seg på å sitte på venterommet? Er medlemskap i EU realistisk for disse landene, eller legger EU opp til forventninger det er vanskelig å innfri?Gjest i episoden er Tobias Schumacher, professor i europastudier ved NTNU og nestleder for prosjektet REDEMOS.Nevnt i episoden:The EU as a realist actor in normative clothes: EU democracy promotion in Lebanon and the European Neighbourhood Policy - Peter Seeberg: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510340802575858Putin mot Vesten: Min eiendom: https://tv.nrk.no/serie/putin-mot-vesten/sesong/1/episode/1/REDEMOS-prosjektet: https://redemos.eu/
 • 36. S5 E36 – Autokratiet Ungarn: Hva gjør EU?

  51:04
  Høsten 2022 erklærte Europaparlamentet at Ungarn ikke lenger kan regnes som et fullverdig demokrati, men best kan beskrives som et valgautokrati. Dette er et steg i en utvikling som har pågått over lengre tid, og som EU har fått sterk kritikk for ikke å være tydelig nok i møte med. Hvorfor har det vært så vanskelig? Har det handlet om mangel på verktøy eller mangel på vilje? Og er dette i ferd med å endre seg nå?Gjest i denne episoden er Pieter de Wilde, professor i statsvitenskap ved NTNU.Videre lesning:The Essence of Democratic Backsliding in Europe – Anna Gora og Pieter de Wilde: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2020.1855465The European Union’s failure to address the autocracy crisis: MacGyver, Rube Goldberg, and Europe’s unused tools – Dan Kelemen: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07036337.2022.2152447