Det europeiske kvarter

del

S2 E15 – EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk

Mens nordmenn flest vet lite om EØS-avtalen, har undersøkelser vist at vi har enda mindre kjennskap til andre deler av forholdet vårt til EU. En del av disse avtalene er de som ligger innenfor det utenriks- og sikkerhetspolitiske området. Hvordan er Norge knyttet til EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk, og hvorfor? Og hva er det som gjør at vi vet så lite om dette? I denne episoden har vi med oss Helene Sjursen, forsker ved ARENA, som gir oss noen svar på disse spørsmålene.

Flere episoder