Det europeiske kvarter

del

S1 E8 – Korona og Kommisjonen

Season 1, Ep. 8

Koronapandemien har satt hele verden på prøve – også EU. Men hvilke virkemidler rår EU over i møte med helsekriser?


I denne episoden er Ingeborg Tveter Lunde vår gjest. Hun vant prisen for beste bacheloroppgave i Europastudier ved NTNU i 2021, som vi deler ut i samarbeid med EUs delegasjon til Norge. I oppgaven undersøker Ingeborg Kommisjonens rolle i møte med helsekriser og hvordan denne rolle har utviklet seg over tid.