Det europeiske kvarter

del

S1 E6 – Konferansen om Europas fremtid

Season 1, Ep. 6

Har du hørt om “Konferansen om Europas fremtid”? Den 9. mai i år satte EU i gang et nytt og storstilt forsøk på å engasjere innbyggerne i å ta del i utformingen av EU fremover. Demokrati krever deltagelse, men hvordan legge til rette for det i et samarbeid som dekker 27 land, over 60 språk og 446 millioner innbyggere? I denne episoden snakker vi om hva dette nye initiativet går ut på og hva som må til for at det skal lykkes.