Det europeiske kvarter

del

S1 E4 – Snakker vi nok om EU?

Season 1, Ep. 4

Snakker vi nok om EU? Det er mye som tyder på at vi kanskje ikke gjør det i så stor grad som vi burde. Kunnskapsnivået blant nordmenn om forholdet vårt til EU er lavt, og det er liten debatt om europapolitikken. Samtidig er vi del av Europa og tett knyttet til EU, og de beslutningene som blir tatt i EUs institusjoner får ofte stor betydning her hjemme. Burde ikke det tilsi mer debatt om og mer dekning av europeisk politikk i mediene enn det vi ser i dag? 


I episode fire har vi besøk av Sten Inge Jørgensen, som har et glødende engasjement for å formidle hva som skjer ute i Europa. Han er journalist i Morgenbladet og forfatter av flere bøker om europeisk politikk, nå sist Vi som elsker Europa.