Det europeiske kvarter

del

S1 E3 – Om Acer, Grunnloven og norsk EU-tilpasning

Season 1, Ep. 3

Nei til EU har saksøkt staten fordi de mener vedtaket som ble gjort i Stortinget om å knytte Norge til Acer, EUs energibyrå, ble gjort på feil grunnlag. Acer-saken går inn i en diskusjon om hvilket rom Grunnloven gir for norsk tilknytning til EU. Den debatten har pågått omtrent like lenge som Norge har vært medlem av EØS. Vi ser nærmere på hva som er bakgrunnen for Acer, hva Grunnloven sier om å avstå suverenitet til EU, og hvorfor norsk EU-tilpasning kan sees på som problematisk med tanke på de rammene Grunnloven setter.