Det europeiske kvarter

del

S1 E2 - Demokratisk tilbakegang

Season 1, Ep. 2

Respekt for demokrati og menneskerettigheter er nedfelt i Lisboa-traktaten som to av EUs grunnleggende verdier. Respekt for unionens grunnleggende verdier er også et krav til land som ønsker å bli med i unionen. Likevel ser vi stadig eksempler på at demokratiet blir bygget ned, bit for bit, i flere av EUs medlemsland – på det vi kaller demokratisk tilbakegang. 


I den andre episoden av Det europeiske kvarter ser vi nærmere på denne utviklinga. Hvor skjer det, og hvorfor? Hva har EU, og Norge, å stille opp med for å støtte opp om demokrati i Europa? For å diskutere dette har vi fått med oss Pieter de Wilde, professor i statsvitenskap på NTNU.