Share

cover art for Aflevering 8: Laetitia Nossek

Design met oog voor het klimaat

Aflevering 8: Laetitia Nossek

Season 1, Ep. 8

Janneke Leenaars verwelkomt in deze uitzending Laetitia Nossek, Projectmanager van het #BuildingLife programma bij de Dutch Green Building Council.

Zij gaan in gesprek over de impact van Embodied Carbon en bespreken het Carbon budget voor de bouwsector om in lijn te blijven met het Parijsakkoord. Deze insteek benadrukt de noodzaak tot een andere aanpak. Aan de orde komen verschillende oplossingsrichtingen waarmee de bouw- en constructiesector onderdeel van de oplossing kan worden. Denk zeker aan bewuste keuzes en gebruik van biobased materiaal vanwege de C02-opslag. Wat is de rol van de verschillende stakeholders in de bouwkolom zoals vastgoedeigenaren en gebruikers van panden? Ook de vraag hoe gedrag en regelgeving e.e.a. kan en moet versnellen blijft een interessante.

**Het geplande congres op 23 november jl. ging helaas niet door. DGBC publiceerde op 23 november het rekenprotocol Paris Proof Embodied Carbon en bijbehorende achtergrondrapport. Samen met de eerder verschenen Position paper zijn dit de eerste contouren van de roadmap naar Whole Life Carbon voor de Nederlandse bouwsector. Meer informatie hierover lees je hier. Het maken van de roadmap gaat nu verder en op dinsdag 15 februari 2022 gaan we hier graag verder over in gesprek tijdens het Congres Paris Proof Embodied Carbon.**


More episodes

View all episodes

 • 1. Aflevering 1: Sven Jense

  35:35
  Janneke Leenaars praat in deze podcast met Sven Jense, oprichter en directeur van Climate Cleanup: een groep entrepreneurs die op allerlei manieren bezig is om de opwarming van de aarde terug te draaien aan de hand van natuurlijke oplossingen die C02 uit de lucht halen.Het is Sven’s missie en passie om met concrete pioneer-projecten te laten zien hoe het verdubbelen van de natuur (‘Double Nature’) de klimaatcrisis kan keren. Janneke en Sven bespreken het boek Drawdown en welke oplossingen voor de gebouwde omgeving het verschil kunnen maken, het gevoel van ‘momentum’, evenals inzichten van klimaatpsycholoog Per Espener en wat we kunnen doen om oplossingen ‘mainstream’ te laten worden. Kom meer te weten over het werk van Sven via www.climatecleanup.org
 • 2. Aflevering 2: Saskia van den Muijsenberg

  38:19
  In deze podcast gaat Janneke Leenaars in gesprek met Saskia van den Muijsenberg. Saskia is oprichtster en directeur van BiomimicryNL. De natuur heeft 3.8 miljard jaar aan overlevingsstrategieën ontwikkeld. Vaak streven deze oplossingen onze oplossingen aan alle kanten voorbij, zowel ten aanzien van de gebruikte techniek als ten aanzien van de esthetica. Oplossingen ontwikkeld in de natuur zijn vaak ingenieus, ecologisch duurzaam en kunnen zich aanpassen aan veranderende omstandigheden.Saskia geeft inzicht en inspiratie in deze re-generatieve innovatie aanpak en hoe we van planten en dieren kunnen leren voor het ontwerpen, bouwen en inrichten van de gebouwde omgeving. Voor Interface is biomimicry sinds het begin van onze duurzaamheidsreis een leidend principe geweest voor onze productinnovatie. In de context van onze Climate Take Back missie stelden we onszelf de vraag: ‘’Hoe kunnen we gebruik maken van de kracht van de natuur en CO2 inzetten als bouwsteen voor onze producten?’’ Dit heeft ons ertoe gebracht dat wij nu een volgende stepping stone in onze missie bereiken met de lancering van onze allereerste CO2-negatieve tapijttegel (cradle-to-gate). Wil jij ook door de bril van Biomimicry innoveren? Beluister deze podcast en bezoek Saskia’s website www.biomimicrynl.org.
 • 3. Aflevering 3: Derk Loorbach

  40:34
  Janneke Leenaars ontvangt in aflevering drie van de podcastserie Design met Oog voor het Klimaat Derk Loorbach, Professor Socio-Economische Transities aan de Erasmus Universiteit en Directeur van DRIFT, waar ze mensen, steden en bedrijven helpen met de verandering richting een volhoudbare samenleving.Samen verkennen zij een Nature Positive gebouwde omgeving; een gebouwde omgeving die bijdraagt aan het herstel van de natuur en de gezondheid en het welzijn van mensen. Een gebouwde omgeving die energie-producerend is en goed voor de biodiversiteit, die volledig circulair is en door slim en duurzaam materiaalgebruik CO2-opslag kan realiseren. Aan de orde komt waar we nu staan. Zijn we al over een kantelpunt heen op weg naar die Nature Positive gebouwde omgeving of zijn circulaire en nature based oplossingen nog niches? We bespreken wat er nodig is voor een grote maatschappelijke transitie en hoe we kunnen bijdragen aan de beweging van een lineaire naar een circulaire gebouwde omgeving, van antropocene steden naar ‘cities as a forest’ en van gebouwen die gebouwd worden met materialen verantwoordelijk voor een hoge C02 uitstoot, naar gebouwen met C02 opslag. Samen gaan we ‘vooruit struikelend’ op missie, ‘mission positive’ welteverstaan! Ook benieuwd naar de transitiemanagementaanpak van Derk? Kom hier meer te weten.
 • 4. Aflevering 4: Christine Boland

  36:46
  Wat heeft David Attenborough precies in één dag bereikt wat de Beyoncé’s van deze wereld nog niet gelukt is? Én, wat kunnen we hieruit afleiden? Kom het te weten in aflevering 4 van de Design met Oog voor het Klimaat-podcastserie. In deze aflevering heeft Janneke Leenaars trendanalist Christine Boland te gast.Waar is behoefte aan in onze tijdsgeest? En hoe kunnen we onze blik verruimen en de principes van verandering (Control-Alt-Restart – Be Mankind – Act Ecologic) toepassen in de gebouwde omgeving zodat zij onderdeel is van de oplossing? Op menselijk niveau zien we bijvoorbeeld dat Generatie Z wil dat bedrijven zorgdragen voor de samenleving en de planeet, en dat we van degeneratief naar regeneratief gaan. Daarnaast is er de toenemende behoefte om weer in harmonie te leven met de natuur en aan échte verbinding met elkaar. Dit alles biedt voor de gebouwde omgeving handelingsperspectief voor de toekomst. We zitten nu in het doorslaggevende decennium, de ‘Decade to Act’. De gebouwde omgeving kan invulling geven aan de behoefte van mensen vanuit de tijdsgeest en aan wat er nodig is voor een klimaat om in te leven. De oplossingen zijn voorhanden. Het wenkende perspectief is groot! Nieuwsgierig? Luister ook naar aflevering 4 en neem een kijkje op Christine’s website.
 • 5. Aflevering 5: Pablo van der Lugt

  41:00
  Wat maakt dat bouwen met bio-based materialen steeds meer wordt gezien als de toekomst? Bouwkundig ingenieur (Dr.ir.) Pablo van der Lugt is een gepassioneerd ambassadeur van hout, bamboe en andere innovatieve biobased materialen in de bouw en schreef onder andere de boeken Tomorrow’s Timber & Booming Bamboo. In de Interface podcastserie Design met oog voor het klimaat gaat hij met Janneke Leenaars in gesprek over de voordelen van het gebruik van hout voor de gebouwde omgeving. Ook vragen die leven rondom het gebruik van hout, bijvoorbeeld of er wel genoeg bos is en terug aangroeit versus de bouwopgave, en waarom en hoe er sprake is van C02-opslag komen aan de orde. Ook bespreken ze aspecten als bouwsnelheid, circulair ontwerp, kosten en biophilic design. Er was zo veel interessants te bespreken dat Janneke alvast maar opteerde voor een deel twee. In de podcast belicht Pablo daarnaast een aantal architectonisch vooruitstrevende bamboe & houtprojecten. Inspirerende voorbeelden waarin duurzaam ontwerp samengaat met gebruikscomfort en biophilic design. Bouwen met bio-based materialen zoals hout, vlas, hennep en lisdodde zorgt naast C02-opslag ook voor het vermijden van C02-uitstoot. Wil je weten hoe? Of ben je als architect of vastgoedeigenaar nieuwsgierig hoe jij meer schaal kan geven aan deze materialen? Kom het te weten in deze aflevering van podcastserie Design met oog voor het klimaat.
 • 6. Aflevering 6: Cécile van Oppen

  35:43
  In deze podcast aflevering van Design met Oog voor het Klimaat spreekt Janneke Leenaars met circulaire economie expert Cécile van Oppen en co-founder van Copper8. Copper8 is een B-Corp en een Social Enterprise met bevlogen consultants, waarbij positieve impact voorop staat. Zij geven advies, ondernemen en doen onderzoek naar systemische veranderingen die nodig zijn om de circulaire economie te realiseren, zoals het onderwerp van fiscale vergroening in de bouw. Cécile triggert door te stellen dat een betere wereld begint bij een betere vraag. Verder vraagt het gemeengoed worden van circulair ondernemen nog wel aanpassing van de economische spelregels duidt Cécile. Janneke en Cécile gaan in deze podcast onder andere in op de hoogwaardige circulaire strategieën Refuse, Rethink, Reduce en Reuse. Hoe kun jij de transitie versnellen en tot de kopgroep van de circulaire economie toetreden? Kom het te weten in deze aflevering. Nog meer interesse in het werk van Cécile? Bekijk de diverse publicaties van Copper8 hier. 
 • 7. Aflevering 7: Eline Oudenbroek

  34:45
  In deze aflevering van podcastserie Design met Oog voor het Klimaat ontvangt Janneke Leenaars VP Supply Chain EMEA bij Interface Eline Oudenbroek. We mogen dan wel te maken hebben met een coronapandemie, maar dit betekent niet dat Interface in de tussenliggende periode stil heeft gezeten. Achter de schermen is met man en macht gewerkt aan de nieuwste innovaties en mijlpalen op onze duurzaamheidsreis. Als onderdeel van de Climate Take Back missie heeft Interface namelijk een biocomposiet backing op de markt gebracht en een CO2-negatieve tapijttegel. Sinds september 2021 is de volledige overstap naar de biocomposiet backing gemaakt: een belangrijke stap in onze duurzaamheidsreis, die ooit is begonnen in de jaren ’90 met de visie van oprichter Ray Anderson om de planeet beter achter te laten. Janneke en Eline gaan in deze aflevering onder andere in op de beweegredenen achter deze innovatie en zetten de opgedane duurzaameids-transitielessen in deze podcast uiteen. Biomimicry is hierbij een belangrijke leidraad geweest: Als we onze C02 voetafdruk willen reduceren om uiteindelijk voorbij C02 neutraal naar C02 negatief te gaan; waar in de natuur zien we dan processen waar we van kunnen leren? Hoe slaat de natuur CO2 op? Dit alles heeft ons gebracht tot de innovatie van een biocomposiet-backing die de C02 voetafdruk van onze tapijttegelportfiolio gemiddeld met 33% verlaagd en waardoor we afscheid nemen van bitumen; een virgin petrochemische grondstof. Aan de start, in de productopbouw, komt het percentage biobased en gerecycled materiaal over het gehele tapijttegelportfolio door deze volledige overstap naar de biocomposiet backing op gemiddeld 88%!Daarnaast legt de biocomposiet versie met een hogere concentratie aan C02 negatief materiaal de basis voor onze eerste CO2-negatieve producten cradle-to-gate. We zijn er nog niet maar al deze recente mijlpalen geven vertrouwen om de ambitie te bewerkstelligen om in 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn. Luister de podcast en kom meer te weten over deze laatste innovaties.
 • 9. Aflevering 9: Leen Gorissen

  28:39
  In aflevering 9 van Design met Oog voor het Klimaat is Leen Gorissen te gast. Leen is innovatiebioloog en oprichtster van Centre4NI. Leen raakte geïnspireerd door de intelligentie van de natuur en had een groot ‘Aha’- moment toen zij besefte dat ook steden natuur zijn. Hoe maken we de shift in waardecreatie van een degeneratieve naar een regeneratieve gebouwde omgeving die een positieve bijdrage levert? Hoe ontwerpen we onze gebouwen zo dat deze zorgen voor leefcondities die vriendelijk zijn voor de natuur, zodat ook onze nakomelingen de kans hebben te overleven? Natural Intelligence is het toepassen van de logica van de levende systemen. 99,9% van alle soorten die ooit op aarde hebben geleefd, zijn namelijk uitgestorven. Wat doen die 0,1% overlevingskampioenen anders? Leen constateert één belangrijk patroon: Alle overlevingskampioenen laten de aarde gezonder, rijker en levenskrachtiger achter. Hoe kunnen gebouwen meerwaarde bieden aan het landschap en de biodiversiteit in de omgeving? Heeft Leen je geïnspireerd en wil je ook tot de 0,1% overlevingskampioenen behoren? Bekijk haar werk hier: https://www.naturalintelligence.info/