i loopen

del

72 – En arbeidsrelasjon i radikal endring – hva nå?

Pandemien medførte et fundamentalt skifte i hvordan vi jobber. Hvordan bør organisasjoner tenke om fremtiden? Med funn fra Deloittes årlige rapport i baklomma ser vi inn i krystallkulen og utforsker fire fremtidsbilder med utgangspunkt i relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sammen med Marthe W. Andresen, leder av Workforce Transformation i Deloitte og Halvor Moen, leder for bransjen Consumer, navigerer vi de ulike scenarioene og diskuterer hvordan relasjonen vil utvikle seg fremover.