i loopen

del

50 - Fra innsiden av Ahus i den første koronabølgen

Ep. 50

Hør fra innsiden av et av sykehusene som var hardest og tidligst rammet under den første koronabølgen. Med begrensede intensivplasser og mangedoblet antall pasienter som hadde behov for intensivbehandling måtte sykehuset på kort tid endre driften og omfordele ressurser. Hvordan løste de dette? Viseadministrerende direktør i Ahus, Jørn A. Limi og beredskapsleder og kirurg, Frode Østrem deler sine erfaringer sammen med tidligere Ahus-sykepleier og nå Senior Manager i Deloitte, Somayeh Bach.


NB: episoden ble tatt opp i starten av juli og representerer ikke dagens situasjon. 

Flere episoder