Cyber Talks

Share

Säker utveckling, en teknik eller kulturfråga?

Season 3, Ep. 8

Säker utveckling, en teknik eller kulturfråga?

I veckans avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Christopher Riddersäter från Bonnier.

 

De pratar om hur snabbt arbetet för en säkerhetsfunktion som vill vara relevant förändras.

Idag behöver säkerhetsfunktionen jobba mycket närmare utvecklarna och stödja software development lifecycle på nya sätt.