Cyber Talks

Share

Hur säkrar man internet?

Season 3, Ep. 22

I dagens avsnitt träffar Rolf Fredrik Krantz från Yubico.

I samtalet diskuterar de bland annat hur man exekverar på grundaren Stina Ehrenswärds vision att säkra internet men också mer konkreta frågeställningar kring MFA, FIDO-standarden och när vi kommer gå passwordless.