Share

Clwb Darllen Gybolfa


Latest episode

 • 6. Pridd a Salem

  26:46
  Da ni nôl! Yn y bennod hon mae Lowri a Becci yn trafod Pridd gan Llŷr Titus a Salem gan Haf Llewelyn.Mis yma 'da ni'n darllen Y Nendyrau gan Seran Dolma. Darllenwch efo ni a gadewch i ni wybod be 'da chi'n ei feddwl erbyn y pod nesaf!Helpwch Lowri a Becci i fod yn Bookstagram influencers drwy ddilyn @clwb_darllen_gybolfa_pod!Diolch yn fawr iawn i Sam Pritchard am y gerddoriaeth ffynci.

More episodes

View all episodes

 • 5. Sêr y Nos yn Gwenu a Small Things Like These

  30:55
  Yn y bennod hon mae Lowri a Becci yn trafod Sêr y Nos yn Gwenu gan Casia Wiliam a Small Things Like These gan Claire Keegan.'Da ni hefyd yn trafod Gwyl y Gelli, Gwyl Gwenllian ac yn edrych ymlaen at Gwyl Aral yn Gaernarfon 6-9 Gorffennaf.Llyfrau Gorffennaf fydd Salem gan Haf Llewelyn a Dignity gan Alys Conran.Plîs hoffwch a rhannwch a dywedwch wrthym be 'da chi'n ei ddarllen ar hyn o bryd. Neu anfonwch eich awgrymiadau am lyfrau i'w darllen a'u trafod dros e-bost: theatrgybolfa@outlook.comHelpwch Lowri a Becci i fod yn Bookstagram influencers drwy ddilyn @clwb_darllen_gybolfa_pod!Diolch yn fawr iawn i Sam Pritchard am y gerddoriaeth ffynci.
 • 4. Twll Bach yn y Niwl a Never Let Me Go

  33:31
  Yn y bennod hon mae Lowri a Becci yn trafod dewisiadau clwb darllen mis Mai: Twll Bach yn y Niwl gan Llio Elain Maddocks a Never Let Me Go gan Kazuo Ishiguro. 'Da ni hefyd yn trafod trip Lowri i Gwyl y Gelli (Hay Festival), Pum Diwrnod a Phriodas gan Marlyn Samuel a chydig o flas ar Sally Rooney.Llyfrau Mehefin fydd Sêr y Nos yn Gwenu gan Casia Wiliam a Small Things Like These gan Claire Keegan.Plîs hoffwch a rhannwch a dywedwch wrthym be 'da chi'n ei ddarllen ar hyn o bryd. Neu anfonwch eich awgrymiadau am lyfrau i'w darllen a'u trafod dros e-bost: theatrgybolfa@outlook.comHelpwch Lowri a Becci i fod yn Bookstagram influencers drwy ddilyn @clwb_darllen_gybolfa_pod!Diolch yn fawr iawn i Sam Pritchard am y gerddoriaeth ffynci.
 • 3. Arlwy'r Sêr a Cleopatra and Frankenstein

  36:43
  Yn y bennod hon mae Lowri a Becci yn trafod dewisiadau clwb darllen mis Ebrill: Arlwy'r Sêr gan Angharad Tomos a Cleopatra and Frankenstein gan Coco Mellors.Mae Becci hefyd yn mentro i fyd influencers llyfrau ar-lein. Helpwch Lowri a Becci i fod yn Bookstagram influencers drwy ddilyn @clwb_darllen_gybolfa_pod!Plîs hoffwch a rhannwch a dywedwch wrthym be 'da chi'n ei ddarllen ar hyn o bryd. Neu anfonwch eich awgrymiadau am lyfrau i'w darllen a'u trafod dros e-bost: theatrgybolfa@outlook.comLlyfrau Mai fydd Twll Bach yn y Niwl gan Llio Maddocks a Never Let Me Go gan Kazuo Ishiguro.Diolch yn fawr iawn i Sam Pritchard am y gerddoriaeth ffynci.
 • 2. Mori a Norwegian Wood

  41:23
  Yn y bennod hon mae Lowri a Becci yn trafod dewisiadau clwb darllen mis Mawrth: Mori gan Ffion Dafis a Norwegian Wood gan Haruki Murakami.Plîs hoffwch a rhannwch a dywedwch wrthym be 'da chi'n ei ddarllen ar hyn o bryd. Neu anfonwch eich awgrymiadau am lyfrau i'w darllen a'u trafod dros e-bost: theatrgybolfa@outlook.comLlyfrau Ebrill fydd Arlwy'r Sêr gan Angharad Tomos a Cleopatra and Frankenstein gan Coco Mellors. Dau lyfr hollol wahanol.Diolch yn fawr iawn i Sam Pritchard am y gerddoriaeth ffynci.
 • 1. Pijin a To Kill a Mockingbird

  22:44
  Croeso i bennod gyntaf Clwb Darllen Gybolfa! Mis yma mae Becci a Lowri yn trafod Pijin gan Alys Conran a'r clasur To Kill a Mockingbird gan Harper Lee.Plîs hoffwch a rhannwch a dywedwch wrthym be 'da chi'n ei ddarllen ar hyn o bryd.Llyfrau Mawrth fydd Mori gan Ffion Dafis a Norwegian Wood gan Haruki Murakami. Darllenwch efo ni ac anfonwch eich cwestiynau atom ar y cyfryngau cymdeithasol @theatrgybolfaDiolch yn fawr iawn i Sam Pritchard am y gerddoriaeth ffynci.