Share

cover art for Bara fördelar med hybridarbete?

Chefsrådgivarna

Bara fördelar med hybridarbete?

Vad gör det hybrida arbetslivet så attraktivt och vilka potentiella konsekvenser kan det medföra på längre sikt? 

More episodes

View all episodes

 • Övervakning och integritet på arbetsplatsen

  21:31
  Var går egentligen gränsen mellan å ena sidan arbetsgivarens behov av kontroll och å andra sidan de anställdas rätt till personlig integritet? Vilka lagar och etiska riktlinjer styr övervakningen?  
 • Enskilda överenskommelser

  12:48
  Varför är enskilda överenskommelser vanliga för chefer och vad bör du tänka på innan du skriver under en sådan överenskommelse? 
 • När mobilen blir ett hemligt vapen

  13:57
  I avsnittet diskuteras komplexiteten kring hemliga inspelningar på arbetsplatsen och behovet av öppenhet, förtroende och respekt för lagar och etik. 
 • Med sikte på ledningsgruppen

  12:24
  Strävar du, som chef, efter att vara en del av din organisations ledningsgrupp?  
 • Prestation och lön: Hur hänger det ihop?

  25:41
  Vad kan du som chef förvänta dig kring din löneprocess och ditt lönesamtal? Lyssna på ett samtal som handlar om lön och lönesättningens komplexitet utifrån flera perspektiv! 
 • Interimschefen: På plats när det behövs

  11:54
  Vad är en interimschef och vilka fördelar respektive utmaningar kan det vara att ta sig an interimsuppdrag? 
 • Så påverkar Visselblåsarlagen ditt arbetsliv

  18:54
  Sedan december 2021 finns en lag om skydd för visselblåsare. Hur fungerar visselblåsarlagen i praktiken? Det reder vi ut i detta avsnitt av Chefsrådgivarna.
 • Det hybrida arbetslivet – hur leder du?

  21:41
  För över ett år sedan togs restriktionerna som infördes under corona-pandemin bort, trots det har många företag och organisationer fortsatt erbjuda arbete hemifrån medan andra önskat ha sina medarbetare på plats, något som har lett till protester.Vem bestämmer egentligen vad som ska gälla? har synen på arbetstid och medarbetares behov förändrats?  hur ska du som chef leda medarbetare i det hybrida arbetslivet? För att hjälpa oss hantera dessa frågor medverkar Ledarnas chefsrådgivare Anna Widing. Programledare är Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.