Share

cover art for Avsnitt 5 - Fallet Connie Dickinson mot Mälardalens högskola

Centrum för rättvisas podd

Avsnitt 5 - Fallet Connie Dickinson mot Mälardalens högskola

Ep. 5

Har en student som betalat för en högskoleutbildning rätt att få pengarna tillbaka om utbildningen inte håller måttet? Det prövades av Högsta domstolen i fallet Connie Dickinson mot Mälardalens högskola som kom fram till att staten har ett ansvar när den säljer dåliga tjänster till enskilda (rättsfallet ”Högskoleavgiften” NJA 2018 s. 266). 


I det här avsnittet berättar vi om fallet och diskuterar räckvidden av Högsta domstolens dom. Gäller den alla typer av offentliga tjänster? Gäller den även svenska studenter som inte betalar någon studieavgift för sin utbildning? Och vilken betydelse får domen i dessa tider när utbildningar ställs in eller hålls på distans på grund av coronapandemin?  


Medverkande: 

Connie Dickinson

Professor Christina Ramberg vid Stockholms universitet 

Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ombud för Connie Dickinson

Johannes Forssberg, tidigare medarbetare på Centrum för rättvisa och ombud för Connie Dickinson

More episodes

View all episodes

 • 13. Avsnitt 13 - Det lilla röda huset

  42:44
  Trots tidigare löften om att deras barndomshem skulle få stå kvar gick Östersunds kommun till domstol för att få tvångsinlösa syskonen Leif och Anita Lignells hus. Syskonen tog strid för sitt hus och fick till slut rätt i Mark- och miljööverdomstolen som slog fast att huset får stå kvar. Domen är den första i svensk rätt där det tydliggörs att det finns ett krav på förutsebarhet vid det allmännas ingrepp i enskildas egendom.I det här avsnittet diskuterar Olivia Möller och Emanuel Klerfelt Johansson, ombud för syskonen Lignell och jurister vid Centrum för rättvisa, frågor som vad kravet på förutsebarhet egentligen innebär och vilka utmaningar som uppstår när man som ombud kliver in mitt i en pågående rättsprocess. Dessutom berättar Leif Lignell hur han har upplevt processen mot kommunen.Musik: Adam Nordén Klippning: Violeta Bukera
 • 12. Avsnitt 12 - Bakom kulisserna i Europadomstolen

  39:19
  Centrum för rättvisa har under hösten 2022 tagit inte mindre än tre mål till Europadomstolen.I det här avsnittet diskuterar Alexander Ottosson och Emanuel Klerfelt Johansson, jurister vid Centrum för rättvisa, hur det går till när ett klagomål lämnas in till Europadomstolen. Dessutom bjuds det på matnyttiga tips, anekdoter från förhandling i Strasbourg och allsköns reflektioner kring processen vid Europadomstolen.Musik: Adam Nordén Klippning: Violeta Bukera
 • 11. Avsnitt 11 - Att arbeta på Centrum för rättvisa

  37:14
  I det här avsnittet av Centrum för rättvisas podd berättar Henrietta Cahn och Olivia Möller, jurister vid Centrum för rättvisa, om hur det är att arbeta med strategisk processföring och hur Centrum för rättvisa är som arbetsplats. Vad gör man som jurist på Centrum för rättvisa? Och vad pratas det om i lunchrummet egentligen? De frågorna och många andra, inklusive frågor från lyssnarna, besvaras i det här poddavsnittet.Klippning och programledare: Violeta Bukera. Musik: Adam Nordén.
 • 10. Avsnitt 10 - Felicia Hogrell mot Sveriges lantbruksuniversitet

  19:06
  Under hösten 2019 kritiserade veterinärstudenten Felicia Hogrell metoder för svensk grisslakt i två debattartiklar som publicerades i Expressen. Artiklarna orsakade starka reaktioner från ledningen på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), där hon då studerade. Myndigheter får inte ingripa mot enskilda för att de använt sin yttrandefrihet, men trots det fick Felicia Hogrell stå till svars för publiceringarna på en föreläsning med ett hundratal kursare och vid ett enskilt möte. Med hjälp av Centrum för rättvisa JO-anmälde Felicia Hogrell SLU, och i slutet av mars i år riktade JO kritik mot SLU för att ha vidtagit olagliga yttrandefrihetsrepressalier mot Felicia Hogrell. Hör Felicia Hogrell och Centrum för rättvisas jurist Helena Myrin diskutera fallet och JO:s beslut.Klippning och programledare: Violeta Bukera. Musik: Adam Nordén.
 • 9. Avsnitt 9 - Rättegångskostnader i förvaltningsdomstol?

  30:24
  Tidigare i år beslutade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att Sylvie inte kunde få ersättning för de rättegångskostnader hon haft för att få rätt mot Skatteverket i ett förvaltningsmål, trots att en sådan rätt kan följa av grundlagens bestämmelse om rättvis rättegång (HFD 2022 ref. 10). I stället hänvisades hon till att begära skadestånd för sina kostnader i ett nytt förfarande mot staten. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Sylvie stämt staten i tingsrätt för att få sina rättegångskostnader ersatta och för att få klarhet i hur sådana anspråk ska hanteras framöver. Hör Centrum för rättvisas jurister Fredrik Bergman, Erik Scherstén och Ludvig Öhrling diskutera HFD:s avgörande och den uppföljande processen i allmän domstol.Klippning och programledare: Violeta Bukera. Musik: Adam Nordén.
 • 8. Avsnitt 8 - Arne Gavelin och det felaktiga förvaltarskapet

  36:01
  I december 2018 försökte den då 80-årige Arne Gavelin ta ut pengar från bankomaten, men det gick inte. Förklaringen visade sig vara att en domstol, utan hans vetskap, hade ställt honom under förvaltarskap. Efter att Arne själv ansökt om att förvaltarskapet skulle upphöra gjordes en utförlig medicinsk utredning som visade att han aldrig haft något behov av förvaltarskap. Domstolen blev då tvungen att riva upp beslutet. Med Centrum för rättvisas hjälp har Arne begärt skadestånd av staten för bristerna i handläggningen och för att han var felaktigt ställd under förvaltarskap under ett års tid. Samtal med Lisa Hyder, Henrietta Cahn och Olivia Möller som är ombud för Arne Gavelin. Musik: Adam Nordén. Klippning: Violeta Bukera.
 • 7. Avsnitt 7 - Felaktig särskoleplacering och rätten till utbildning

  16:11
  När Erik Dahlström var åtta år beslutade Arvika kommun att placera honom i särskolan. Men Erik upplevde att han inte hörde hemma där. Vid 15 års ålder tog han själv initiativ till en utredning som visade att han inte tillhörde särskolans målgrupp, utan att han borde ha gått i den vanliga grundskolan. Med Centrum för rättvisas hjälp har Erik nu begärt skadestånd av Arvika kommun för att han berövats sin grundlagsskyddade rätt till utbildning. Samtal med Elsa Haggård och Erica Wide som är ombud för Erik Dahlström. Musik: Adam Nordén. Klippning: Violeta Bukera.
 • 6. Avsnitt 6 - Huvudförhandling i HD

  36:45
  Huvudförhandling i Högsta domstolen! När enskilda och företag är sena med betalningar gäller räntelagens bestämmelser om dröjsmålsränta. Men vad händer när myndigheterna är sena med betalningar till enskilda? Kan räntelagen tillämpas analogt? Om detta handlar Centrum för rättvisas elfte fall i HD: Lars Erik Larsson mot staten. Samtal med Erik Scherstén och Erica Wide som förde Lars Erik Larssons talan i domstolen. Musik: Adam Nordén.