Centrum för rättvisas podd

Share

Avsnitt 5 - Fallet Connie Dickinson mot Mälardalens högskola

Har en student som betalat för en högskoleutbildning rätt att få pengarna tillbaka om utbildningen inte håller måttet? Det prövades av Högsta domstolen i fallet Connie Dickinson mot Mälardalens högskola som kom fram till att staten har ett ansvar när den säljer dåliga tjänster till enskilda (rättsfallet ”Högskoleavgiften” NJA 2018 s. 266). 


I det här avsnittet berättar vi om fallet och diskuterar räckvidden av Högsta domstolens dom. Gäller den alla typer av offentliga tjänster? Gäller den även svenska studenter som inte betalar någon studieavgift för sin utbildning? Och vilken betydelse får domen i dessa tider när utbildningar ställs in eller hålls på distans på grund av coronapandemin?  


Medverkande: 

Connie Dickinson

Professor Christina Ramberg vid Stockholms universitet 

Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ombud för Connie Dickinson

Johannes Forssberg, tidigare medarbetare på Centrum för rättvisa och ombud för Connie Dickinson

More Episodes