Byggeplassen

Share

Episode 96 - Lønn som fortjent?

Ep. 96

Matvareprisene øker. Drivstoff er blitt dyrere. Strømregningen vokser. Det påvirker bedriftene byggenæringen. Men det påvirker også arbeidstakerne i bygg og anlegg. Henger lønnsnivået i byggenæringen med på prisgalloppen? Vi har snakket med lønns- og arbeidsmarkedseksperten Håkon Grini fra Statistisk sentralbyrå om alt fra generelt lønnsnivå og utviklingen i arbeidsmarkedet, til forskjeller fra bånn til topp og hvordan lønnsutviklingen påvirker aktørene i byggenæringen.