Brottsofferpodden

Share

28. Brinn För Barnen.

Season 2, Ep. 28

Brinn för barnen. 


Jag träffar Jessica som är en del av föreningen Brinn för barnen. De vänder sig till barn som lever under destruktiva familjeförhållanden. Vi kommer prata om hur hon fastnade för organisationen och hur hon själv växte upp med en mamma och pappa som var långt ifrån kärleksfulla. 

Jag kommer även att prata om hur min uppväxt präglades av mycket missbruk och våld, precis som Jessicas. Vi båda kommer att berätta hur det känns att som barn utåt sett låtsas som att allting är bra

men att samtidigt ha en önskan om att någon såg vad som verklig hände hemma.


Vad saknas i samhället för att barn ska kunna vara trygga? Hur kan en vuxen agera när man misstänker att ett barn far illa?

Barn är ett ämne som berör många, och kanske mig och Jessica särskilt mycket utifrån våra uppväxter.


Detta är en del av vår historia och föreningen Brinn för barnen.