Brobyggerne

Frode og Frode er nysgjerrige og reiser rundt for å treffe brobyggere i hele Norge. Hvordan kan to politikere som i utgangspunktet er uenige i alt – bygge broer for et bedre samfunn?

Produsent er Eddie Ingebrigtsen.

Publisitetsfoto av Martin Slørdal.

Publiseres av LO Ingeniør.