Share

cover art for Våger du korn?

Bondevennen

Våger du korn?

Season 2, Ep. 7

Hva må til for å få god økonomi i korndyrking, og ikke minst: Hvor i landet kan du egentlig dyrke korn? Denne episoden er for deg som lurer på om det kunne være aktuelt å dyrke korn på egen jord - og hva som avgjør om du får økonomi produksjonen.

Harald Solberg fra Norsk Landbruksrådgiving er med og forteller om hva som kjennetegner dem som lykkes med å dyrke korn.


Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.

More episodes

View all episodes

 • 18. Jordprøver - overvurdert?

  37:42
  Hvordan er jorda bygd opp, hva vi er på jakt etter i jordprøvene - og hva vi ikke får svar på ved å sende jorda inn til analyse?Svein Skøien, jordekspert i NLR og laboratoriesjef John Sigurd Håland i FKRA deltar.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 17. Gjenlegg – med eller uten dekkvekst?

  35:39
  Vi lager nytt gjenlegg for å ta store avlinger…men hva fungerer best, med eller uten dekkvekst? Therese Mæland fra NIBIO, Olav Havn fra NLR Rogaland og melkeprodusent Jon Line deltar.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 30. Plansilo – bedre enn rundball? (REPRISE)

  52:02
  Med et stadig større areal som skal høstes på hver gard, er det mer aktuelt med plansilo enn før. Denne episoden handler om hva som skal til for å få til en god plansilo.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 20. Tolking av fôranalyser 1 (REPRISE)

  40:43
  Synes du fôranalysen er helt gresk? Det er bortkastede penger å ta ut en analyse om den bare blir liggende i skuffen - men du kan få mye igjen om du lærer å tolke den. En fôranalyse er helt nødvendig for å planlegge fôringa, men òg for å evaluere om du har gjort de rette valgene i grovfôrproduksjonen. Med denne episoden er målet at du skal føle deg litt klokere neste gang du leser en fôranalyse. Episoden kommer i to deler. I del 1 skal vi ta for oss nærings- og energiinnholdet i grovfôret, og hva du kan gjøre for å påvirke tallene på analysen. Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 16. Potet (Del 2)

  18:37
  I denne andre av to episoder om potetdyrking gir vi deg nyttige tips med tanke på potetsorter, marked og økonomi. Sjur Aakra - erfaren potetbonde fra Etne i Vestland, og Sigbjørn Leidal - rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving deltar.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 15. Potet (Del 1)

  42:22
  I denne første av to episoder om potetdyrking handler det om hvordan vi dyrker den viktige matplanten, om opptak og lagring. Sjur Aakra - erfaren potetbonde fra Etne i Vestland, og Sigbjørn Leidal - rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, bidrar med sin kunnskap.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 17. Kusignal! (REPRISE)

  28:38
  Kua har mye på hjertet, om du bare tolket signalene den gir deg. Kusignaler handler om å se etter signaler dyra gir på hvordan de takler sitt miljø. Når vi ser at noe ikke er helt som det skal være, må vi stoppe opp å tenke: hvorfor er det sånn? Og hva kan vi gjøre med det?Å tolke dyras signaler har kusignal-trener og spesialrådgiver i Nortura Bengt Egil Elve spesialisert seg på. I denne episoden deler han sine praktiske tips og råd til hvordan vi kan tilpasse bygninger og fôring, og lese dyras atferd. Melkeprodusent og tidligere TINE-rådgivere Arve Vignes er også med oss. Han har gjort det til en vane å observere dyra, og med kamera kan han følge med uten å måtte bruke ekstra tid i fjøset. Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 15. Har du kvigeangst? (REPRISE)

  30:59
  Å ha angst for å ikke ha nok kviger til rekruttering er et helt reelt problem. Det er veldig viktig for økonomien å fylle kvoten, og de fleste ønsker å forsikre seg. Men det er kostbart å overforsikre seg.Norske melkekyr lever alt for kort. I snitt får de 2,5 laktasjoner, altså blir de ca. 4,5 år gamle før de slaktes. De mest lønnsomme årene til ei melkeku er fra den har fått fire til åtte kalver. Klarer vi et snitt på fire laktasjoner per ku så trenger vi bare 25 prosent til rekruttering hvert år, og det åpner nye muligheter.I denne episoden diskuterer vi hvordan vi får holdbare kyr som kan vare i mange laktasjoner. Det kan igjen gi oss mulighet til å redusere påsettprosenten. Altså, du trenger ikke lenger bruke alle kvigene til å produsere fremtidens melkekyr. Men hva gjør vi med resten? Avlsrådgivere i TINE, Svein Egil Skartveit og Lars Byberg Timpelen, gir sine beste råd om produksjonsplanlegging for å hente ut økonomiske gevinster og øke kjøttproduksjonen på melkebruket.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 29. Ammeku for dummies (REPRISE)

  44:21
  Mange suksessfaktorer som må være på plass hvis man skal tjene penger på ammeku. Noen av dem lærer du mer om i denne episoden. Økonomilærer ved Vinterlandbruksskulen i Ryfylke, Henrik Nerheim, og veterinær og ammekuprodusent Kjartan Søyland deltar.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.