Share

cover art for Tolking av fôranalyser 1 (REPRISE)

Bondevennen

Tolking av fôranalyser 1 (REPRISE)

Season 1, Ep. 20

Synes du fôranalysen er helt gresk? Det er bortkastede penger å ta ut en analyse om den bare blir liggende i skuffen - men du kan få mye igjen om du lærer å tolke den. En fôranalyse er helt nødvendig for å planlegge fôringa, men òg for å evaluere om du har gjort de rette valgene i grovfôrproduksjonen. Med denne episoden er målet at du skal føle deg litt klokere neste gang du leser en fôranalyse. Episoden kommer i to deler. I del 1 skal vi ta for oss nærings- og energiinnholdet i grovfôret, og hva du kan gjøre for å påvirke tallene på analysen.


Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.

More episodes

View all episodes

 • 19. Stut!

  36:50
  Høyr om korleis du optimaliserer oppdrettet av stutar - og tener pengar på det.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 25. Saueavl lønner seg - del 1 (REPRISE)

  31:42
  Avlsarbeid på sau er avhengig av stor dugnadsinnsats fra deg som sauebonde. I denne episoden lærer du mer om hvordan avslarbeid fungerer og hvordan du oppnår best resultat. Du får også nyttig innsikt i hvordan værringene arbeider.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 3. Forebygg med gode fårebygg (REPRISE)

  50:45
  Hvordan tilpasser vi best husdyrmiljøet til sauen innendørs - både med tanke på god dyrevelferd og produksjon? Professor Knut Egil Bøe fra NMBU forteller om forskning som er gjort under norske forhold. Småferådgiver i Nortura Linn Hege Engen deler sine erfaringer om hvordan vi kan bruke forskningen i praksis, både i tilfeller der vi skal bygge nye hus, eller tilpasse eksisterende driftsbygninger best mulig til sauen.'Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 18. Jordprøver - overvurdert?

  37:42
  Hvordan er jorda bygd opp, hva vi er på jakt etter i jordprøvene - og hva vi ikke får svar på ved å sende jorda inn til analyse?Svein Skøien, jordekspert i NLR og laboratoriesjef John Sigurd Håland i FKRA deltar.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 17. Gjenlegg – med eller uten dekkvekst?

  35:39
  Vi lager nytt gjenlegg for å ta store avlinger…men hva fungerer best, med eller uten dekkvekst? Therese Mæland fra NIBIO, Olav Havn fra NLR Rogaland og melkeprodusent Jon Line deltar.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 30. Plansilo – bedre enn rundball? (REPRISE)

  52:02
  Med et stadig større areal som skal høstes på hver gard, er det mer aktuelt med plansilo enn før. Denne episoden handler om hva som skal til for å få til en god plansilo.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 16. Potet (Del 2)

  18:37
  I denne andre av to episoder om potetdyrking gir vi deg nyttige tips med tanke på potetsorter, marked og økonomi. Sjur Aakra - erfaren potetbonde fra Etne i Vestland, og Sigbjørn Leidal - rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving deltar.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 15. Potet (Del 1)

  42:22
  I denne første av to episoder om potetdyrking handler det om hvordan vi dyrker den viktige matplanten, om opptak og lagring. Sjur Aakra - erfaren potetbonde fra Etne i Vestland, og Sigbjørn Leidal - rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, bidrar med sin kunnskap.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.