Bondevennen

Share

Rett fôra søye=fine lam (REPRISE)

Season 1, Ep. 2

(REPRISE) Mjølkeproduksjonen til søya har mykje å seia for slaktevekta til lamma om hausten. Fôring er det viktigaste verktøyet me har til å påverka mjølkeproduksjonen til søya. I denne episoden skal me snakke om tiltaka du kan gjere for å auke slaktevekta på lamma dine. Me har med oss veterinær Åshild Øritsland Våge, og rådgjevar i NLR Rogaland, Ole Arnfinn Røysland Fitjar. Forsøka me viser til er gjort på norsk kvit sau.


Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, og er i tillegg sponsa av Felleskjøpet Rogaland Agder.

Flere episoder