Bondevennen

del

Klimagass! (1)

Season 2, Ep. 1

Ku, fis, rap, kunstgjødsel og klima. Ja, det er mye snakk om landbrukets klimautslipp. Men òg om næringens potensial for økt opptak av klimagasser. Men hva er egentlig disse klimagassene? I denne episoden snakker vi med klimaforsker og professor i meteorologi og oseanografi ved Institutt for geofag ved Univeristetet i Oslo, Terje Koren Berntsen, for å få svar.

 

Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, samt Felleskjøpet Rogaland Agder.

Flere episoder