Share

cover art for Husdyrgjødsel - bondens gull! (REPRISE)

Bondevennen

Husdyrgjødsel - bondens gull! (REPRISE)

Season 1, Ep. 19

Husdyrgjødsla har aldri vore meir verdt. Med skyhøge kunstgjødselprisar gjeld det å få mest mogleg ut av «bondens gull». Visste du at du kan mista heile nitrogeneffekten av husdyrgjødsla om du bruker den feil? I denne episoden får du høyre om kva som påverkar kor mykje nitrogen du får ut av husdyrgjødsla, kva tiltak du kan gjera og korleis du best kan unngå forureining til bekkar og vassdrag.


Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.

More episodes

View all episodes

 • 19. Stut!

  36:50
  Høyr om korleis du optimaliserer oppdrettet av stutar - og tener pengar på det.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 25. Saueavl lønner seg - del 1 (REPRISE)

  31:42
  Avlsarbeid på sau er avhengig av stor dugnadsinnsats fra deg som sauebonde. I denne episoden lærer du mer om hvordan avslarbeid fungerer og hvordan du oppnår best resultat. Du får også nyttig innsikt i hvordan værringene arbeider.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 3. Forebygg med gode fårebygg (REPRISE)

  50:45
  Hvordan tilpasser vi best husdyrmiljøet til sauen innendørs - både med tanke på god dyrevelferd og produksjon? Professor Knut Egil Bøe fra NMBU forteller om forskning som er gjort under norske forhold. Småferådgiver i Nortura Linn Hege Engen deler sine erfaringer om hvordan vi kan bruke forskningen i praksis, både i tilfeller der vi skal bygge nye hus, eller tilpasse eksisterende driftsbygninger best mulig til sauen.'Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 18. Jordprøver - overvurdert?

  37:42
  Hvordan er jorda bygd opp, hva vi er på jakt etter i jordprøvene - og hva vi ikke får svar på ved å sende jorda inn til analyse?Svein Skøien, jordekspert i NLR og laboratoriesjef John Sigurd Håland i FKRA deltar.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 17. Gjenlegg – med eller uten dekkvekst?

  35:39
  Vi lager nytt gjenlegg for å ta store avlinger…men hva fungerer best, med eller uten dekkvekst? Therese Mæland fra NIBIO, Olav Havn fra NLR Rogaland og melkeprodusent Jon Line deltar.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 30. Plansilo – bedre enn rundball? (REPRISE)

  52:02
  Med et stadig større areal som skal høstes på hver gard, er det mer aktuelt med plansilo enn før. Denne episoden handler om hva som skal til for å få til en god plansilo.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 20. Tolking av fôranalyser 1 (REPRISE)

  40:43
  Synes du fôranalysen er helt gresk? Det er bortkastede penger å ta ut en analyse om den bare blir liggende i skuffen - men du kan få mye igjen om du lærer å tolke den. En fôranalyse er helt nødvendig for å planlegge fôringa, men òg for å evaluere om du har gjort de rette valgene i grovfôrproduksjonen. Med denne episoden er målet at du skal føle deg litt klokere neste gang du leser en fôranalyse. Episoden kommer i to deler. I del 1 skal vi ta for oss nærings- og energiinnholdet i grovfôret, og hva du kan gjøre for å påvirke tallene på analysen. Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 16. Potet (Del 2)

  18:37
  I denne andre av to episoder om potetdyrking gir vi deg nyttige tips med tanke på potetsorter, marked og økonomi. Sjur Aakra - erfaren potetbonde fra Etne i Vestland, og Sigbjørn Leidal - rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving deltar.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.
 • 15. Potet (Del 1)

  42:22
  I denne første av to episoder om potetdyrking handler det om hvordan vi dyrker den viktige matplanten, om opptak og lagring. Sjur Aakra - erfaren potetbonde fra Etne i Vestland, og Sigbjørn Leidal - rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, bidrar med sin kunnskap.Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.