Bondevennen

del

Engdyrking for dummies - Del 1

Season 1, Ep. 7

Ei god, lønnsom eng lager seg ikke selv, og store avlinger er viktig for å få god lønnsomhet i grasproduksjonen. Noen steder er plogen parkert, men i områder med mye nedbør og jordpakking er det dokumentert at pløying må til for å få store avlinger i enga. Jordløsningsekspert Truls Olve Terjesønn Hansen bidrar i episoden, og du hører også bonde fra et av de mest nedbørsrike områdene i landet; Vidar Mokleiv.


Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, og er i tillegg sponsa av Felleskjøpet Rogaland Agder og Rogaland Fylkeskommune.