Share

cover art for E37 – BONUSPOD: Bærekraft i boligmarket

Boligbobla

E37 – BONUSPOD: Bærekraft i boligmarket

Boligmarkedet og by- og boligutvikling er sentral del av det grønne skiftet, da byggenæringen står for om lag 40 prosent av Norges klimagassutslipp av.


Skal Norge nå klimamålene må utslippene ned. Hvordan skal vi både bygge nok og bygge bærekraftig, spør vi.

Og: Hva med grønn finans i boligmarkedet?


I dette opptaket fra Eiendom Norge konferansen 2021 møter du: Komiker Thomas Giertsen, administrerende direktør Mathis Grimstad (Stor-Oslo Eiendom), konsernsjef Gustaf Rentzhog (Söderberg & Partners) kommunal, - og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), byråd for byutvikling i Oslo, Rasmus Reinvang (MDG) og sjef for kommunikasjon og politikk, Erik Lundesgaard (Eiendom Norge).

More episodes

View all episodes

 • E86 - Hvordan ble utviklingen i boligprisene i november?

  39:33
  De siste månedene har det vært svak utvikling i boligprisene, og siden mai har prisene i Norge falt med 5,9 prosent. I oktober falt prisene med 1 prosent.Mye av prisveksten i 2023 i første halvår er nå korrigert og ved utgangen av oktober hadde boligprisene steget med 2,6 prosent.Hvordan ble utviklingen i boligprisene i november?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for oktober 2023.Gjester: Administrerende direktør Marianne Garang (&Partners) og partner/Managing Director Baard Schumann (UNION Residential).Programleder: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge).
 • E85 - Inflasjonsjusterte boligpriser?

  40:48
  For første gang siden 1990-tallet har vi det siste halvannet året hatt kraftig vekst i konsumprisindeksen, KPI.Som svar på det har renten blitt satt opp i Norge og internasjonalt og det raskt.Hva skjer med boligprisene ved en krapp renteoppgang, spør vi.Og: Er den svake boligprisutviklingen nå bare en justering av inflasjonen i boligprisene de siste ti-årene?Gjester: Seniorøkonom Sara Midtgaard (Handelsbanken) og postdoktorstipendiat Karin Kinnerud (Handelshøyskolen BI).Programleder: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge). Sidekick: Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge).
 • E84 - Hva skjer med eiendomsproffene?

  43:39
  Renten biter ikke bare for vanlige boligeiere. Den biter også for de profesjonelle aktørene i eiendomsmarkedet. De som driver med næringseiendom og bolig- og byutvikling.Hva skjer med de profesjonelle eiendomsaktører når renteutgiftene er nær doblet seg siden før pandemien og tredoblet siden under pandemien?Og: Får Norges Bank omsider rett i at det er innen den profesjonelle eiendomssektoren at nedsiderisikoen i økonomien er størst?Gjester: Head of Real Estate & Construction Olav T. Løvstad (DNB Bank) og Head of Research Robert Nystad (Union).
 • E83 - Hvor gikk boligprisene i oktober?

  41:41
  De siste to månedene har boligprisutviklingen i Norge vært svak og i september falt boligprisene med 1,9 prosent. Mye av prisveksten i 2023 har de siste månedene bli korrigert og ved utgangen av september hadde boligprisene steget med 3,7 prosent. Hvordan ble utviklingen i boligprisene i oktober?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for oktober 2023.Og: Vi skal ha en litteraturvitenskaplig analyse av byrådserklæringen til det nye borgerlige byrådet i Oslo.Blir det mer boligbygging i hovedstaden nå?Gjester: Administrerende direktør Martin Anmarkrud Kiligitto (Nordvik Eiendomsmegling) og by- og boligutvikler Silje Strøm (FagerStad Utvikling AS).Programleder: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge).
 • E82 - Hvor gikk boligprisene i september?

  41:30
  Så langt i 2023 fra januar til august har boligprisene i Norge steget med 5,7 prosent. I første halvår fikk vi en sterk oppgang i boligprisene og mesteparten av fallet høsten 2022 ble hentet inn igjen.I august, en måned med normalt en sterk oppgang i boligprisene, slo omsider de høyere rentene inn i på prisene og fikk et sterkt sesongjustert fall på 0,6 prosent. Hvordan ble utviklingen i boligprisene i september?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for september 2023. Og: Vi tar også pulsen på forventningene til reguleringstakten i kommunene, når nye kommunestyrer og byråd for perioden 2023 til 2027 konstitueres i disse dager.Gjester: Partner Mikkel Røisland (Røisland & Co) og administrerende direktør Mathis Grimstad (Stor-Oslo Utvikling).Programleder: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge).
 • E81 BONUSPOD fra #arendalsuka: Renten i boligmarkedet

  46:27
  Hva betyr renten for boligmarkedet og hvilket vekt er blitt og blir lagt på boligmarkedet i Norges Banks rentesetting?De siste 20 årene har det i lange perioder vært svært lave renter og særlig etter finanskrisen 2008 og frem til 2022.De lave rentene har fått stor betydning for boligprisene, gjeldsopptak i husholdningene og næringseiendom.Internasjonalt pågår det også en stor debatt om rammebetingelsene og målene for pengepolitikken.Hvilke rolle vil boligmarkedet og finansiell stabilitet spille for pengepolitikken fremover?I dette opptaket fra Arendalsuka 15 august 2023 møter du:Tidligere sentralbanksjef Øystein OlsenSjefsøkonom Jan Ludvig Andreassen (Eika)Seniorøkonom Sara Midtgaard (Handelsbanken)Ordstyrer var Erik Lundesgaard (Eiendom Norge)
 • E80 - Hvordan ble utviklingen i boligprisene i august?

  43:18
  Boligprisene har i 2023 i fra januar til juli steget med 5,2 prosent. Det er langt mer enn de fleste forventet ved inngangen til året, og de økte rentene har enda ikke begynt å bite på boligprisene.Hvordan ble utviklingen i boligprisene i august?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for august 2023, og spør også hvordan Oslo skal løse den kroniske lave boligbyggingen i byen.Gjester: Administrerende direktør Hedda K. Ulvness (Eie Eiendomsmegling) og boligutvikler Emil Paaske (Agate Utvikling).Programleder: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge).Presentasjon av #boligprisstatistikken: Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge).
 • E79 - Hvordan fikse boligkrisen?

  47:24
  Boligbyggingen i Norge går fra vondt til verre, og verre skal det bli.Vi tikker for øyeblikket inn mot et salg på under 15 000 solgte nye boliger i Norge. Det er det laveste siden bankkrisen 1988-92, hvis vi korrigerer for befolkningsvekst, og vi vil få svært lav boligbygging de kommende årene.Den lave boligbyggingen drar nå ned norsk BNP og det i en tid hvor boligbehovet er svært stort noe som illustreres av de ville tilstandene i utleiemarkedet.Vi spør: Hvordan fikse boligkrisen?Og: Hvor mange hadde kjøpt bolig i Oslo hvis boligprisene der var lite lave som i Drammen?Gjester: Forskningssjef Erling Røed-Larsen (Housing Lab) og konsernsjef Daniel K. Siraj (OBOS).
 • E78 BONUSPOD fra #arendalsuka: Sykepleierindeksen H1 2023 og eierlinjen i dyrtiden

  46:15
  Sykepleierindeksen utarbeidet av Eiendomsverdi AS måler muligheten for å bli boligeier i Norge. Hvordan er utviklingen i indeksen i første halvår 2023?Vi spør også: Hvordan utvikle eierlinjen i dyrtiden?I dette opptaket hører du modell- og analysesjef Anders Francke Lund presentere Sykepleierindeksen.Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge) rapporterer fra dyrtid i utleiemarkedet, og møtte også stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski (SV, Mahmoud Farahmand (H) og Frode Jacobsen (Ap) til debatt om hvordan utvikle eierlinjen.Ordstyrer var Erik Lundesgaard (Eiendom Norge).