Boligbobla

del

E32 - Tilbudside SPESIAL

Boligbyggingen i Norge har historisk vært svært volatil. Byggingen av

nye boliger i mange områder i Norge har gått kraftig opp og ned i takt

med utviklingen i bruktboligmarkedet og norsk økonomi.


Hvordan skal Norge kunne bygge nok boliger i takt med behovet og

etterspørselen, spør vi.


Og: Hvorfor vet vi så lite om tilbudssiden i boligmarkedet?


Hvordan skal vi tette kunnskapshullet om nyboligmarkedet om priser,

kostnader, produktivitet og effektivitet?


Gjester: Konsernsjef Baard Schumann, Nordr Eiendom og forsker og

sjefsøkonom Andreas Benedictow, Boligmarkedsforskningssenteret Housing

Lab og Samfunnsøkonomisk Analyse.

Flere episoder