Share

cover art for Ratos

Bolagsanalyspodden

Ratos

Ratos är en svensk koncern med fokus på teknik- och infrastrukturlösningar. Genom att utveckla ledande verksamheter inom teknik- och infrastrukturlösningar och erbjuda ett utbud av tjänster och produkter som är nödvändiga i en hållbar framtid skapar Ratos värde såväl för sina aktieägare som för samhället i stort. Styrkan i Ratos unika styrmodell, baserad på uppföljning och resultatgenerering i en starkt decentraliserad koncern, blir tydlig i takt med att våra företag skapar synergier sinsemellan, på eget initiativ och genom tilläggsförvärv med industriella synergier.

More episodes

View all episodes

 • Indutrade

  21:40
  Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som utvecklar och förvärvar bolag som kännetecknas av högt teknikkunnande och förmågan att bygga långvariga, nära relationer med kunder och leverantörer.De växer kontinuerligt genom förvärv av välskötta och lönsamma bolag. Sedan starten 1978 har Indutrades affärsfilosofi varit “entreprenörskap och decentraliserat ledarskap”. Detta är och har varit en av nycklarna till bolagets framgång. I dag verkar vi genom drygt 200 dotterbolag med cirka 9 600 anställda i mer än 30 länder och sex världsdelar.
 • Öresund

  19:50
  Öresund är ett investmentbolag som skall ge aktieägarna en god långsiktig avkastning genom att opportunistiskt investera i nordiska bolag där Öresund kan agera som en aktiv och långsiktig ägare.Öresunds mål är att ge aktieägarna en god långsiktig avkastning.StrategiÖresund eftersträvar att utöva ett aktivt ägarskap och långsiktigt utveckla portföljbolagen genom att kunna vara med och påverka bolagens operativa, finansiella och strategiska positionÖresund vill vara en partner till bolagsledningen och övriga ägare för att tillsammans med dem skapa värdeÖresund skall ha en god underliggande riskspridning i aktieportföljenInnehav är exempelvis Bilia, Bahnhof, Handelsbanken, ovzon och scandi standard.
 • Bulten

  20:13
  Det här är BultenBulten utvecklar högteknologiska fästelement för en rad olika branscher: fordonsindustri, hemelektronik med mera, alltid med hållbarhet och innovation i fokus. De är ett börsnoterat bolag som levererar kvalitetsprodukter på en global marknad, med ett kunnande som har byggts upp under ett och ett halvt sekel.TjänsterSom en av få tillverkare av fästelement i världen kan Bulten dessutom gå in som fullserviceleverantör (FSP) med ansvar för kompletta leveranser till hela industriella plattformar.ProdukterBulten tillverkar och levererar högteknologiska fästelement. De hjälper även till med att utveckla produkterna under deras livscykler efter kundernas önskemål eller genom deras egna förbättringsförslag.
 • Bure

  17:42
  Bure Equity är ett investmentbolag. Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och på sikt avyttra större rörelsedrivande verksamheter, för att frambringa aktieägarvärde. Störst ägarintressen återfinns inom den nordiska marknaden, med investeringar inom en rad olika branscher som verkstad, vård och omsorg samt IT-sektorn.
 • Dometic Group

  18:11
  Dometic är en global ledare inom innovativa, installerade produkter i fritidsfordon och båtar, men också inom fristående produkter för friluftsmarknaden. Dometic erbjuder även lösningar inom residential och professionella applikationer. Genom en kombination av våra egna säljorganisationer och ett världsomspännande distributions- och servicenätverk når vi konsumenter i över 100 länder. Med en stark varumärkesportfölj är de fast beslutna att skapa enastående, mångsidiga lösningar som förbättrar rörlighet och komfort över hela världen.
 • Billerud

  22:53
  Billerud är ett företag inom högpresterande pappers- och förpackningsmaterial med ett starkt engagemang för hållbarhet, kvalitet och kundvärde. De har nio produktionsenheter i Sverige, USA och Finland, och kunder i fler än 100 länder.du gör ditt allra bästa idag. De levererar material till över 2 000 förpackningstillverkare, tryckerier, förlag och andra kunder i över 100 länder. Varumärkesägare är viktiga intressenter som anger krav på materialens kvalitet, säkerhet, tryckbarhet och hållbarhet. Deras produkter är av hög kvalitet, hygieniska och lättviktiga, och kan ersätta material med större klimatpåverkan, såsom fossilbaserade material.
 • ABB

  18:11
  ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.
 • Bahnhof

  18:13
  Bahnhof grundades 1994 och erbjuder snabba, säkra och prisvärda internettjänster till privatpersoner och företag världen över. Våra kunder får maximal säkerhet mot digital övervakning, företagsspionage och läckor.Du hittar oss i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Borlänge, Kyiv och Helsingfors.Deras fibernät är optimerat för bästa bild- och ljudkvalitet i mobilen, surfplattan och TV:n. Bahnhof- Bredband och nättjänster för företag och privatpersoner.Bahnhof clud- Molntjänster, colocation och datacenter.
 • Norion Bank

  19:30
  Norion Bank (tidigare Collector Bank) grundades 1999 som en verksamhet inom hantering av nödlidande krediter. Bolaget utvecklades därefter till ett kreditmarknadsbolag med egna produkter, riktade till både företag och privatpersoner, som 2008 expanderade till Norge och Finland. 2015 erhöll bolaget banklicens och noterades på Nasdaq Stockholm.2019 påbörjade banken en strategisk förändringsresa från nischbank med fokus på fintech och hög tillväxt till nordisk finansieringsbank med balanserad och lönsam tillväxt. Förändringsresan har inneburit en renodling av kärnverksamheten, som sedan 2023 bedrivs genom tre varumärken – Norion Bank för medelstora företag och fastighetsbolag, Walley för handlare och privatpersoner samt Collector för privatpersoner.